Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 17/05/2018          

Lịch thi giữa kỳ môn "Anh văn cơ sở" lớp 1 - HK2/2017-2018

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo lịch thi giữa kỳ môn "Anh văn cơ sở" lớp 1 của HK2/2017-2018 (GV Nguyễn Thị Hằng Nga phụ trách) như sau:
 
     - Lớp 1: Thi giữa kỳ vào thứ 4 ngày 23/05/2018 - tại Phóng 303B4
 
     - Thời gian bắt đầu thi: 19g00 

 
Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 17/05/2018          

Lịch thi giữa kỳ môn "Anh văn cơ sở" lớp 1 - HK2/2017-2018

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo lịch thi giữa kỳ môn "Anh văn cơ sở" lớp 1 của HK2/2017-2018 (GV Nguyễn Thị Hằng Nga phụ trách) như sau:
 
     - Lớp 1: Thi giữa kỳ vào thứ 4 ngày 23/05/2018 - tại Phóng 303B4
 
     - Thời gian bắt đầu thi: 19g00 

 
Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012