Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 04/07/2018          

Thay đổi lịch thi, phòng thi HK2/17-18

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo đến các Anh/Chị NCS và học viên về việc thay đổi lịch thi, phòng thi một số môn học trong HK2/17-18 theo danh sách đính kèm.

Các Anh/Chị NCS và học viên vui lòng login vào trang cá nhân để xem lịch thi chi tiết.

Rất mong các Anh/Chị NCS và học viên thông cảm vì sự thay đổi này.

Trân trọng thông báo!

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 04/07/2018          

Thay đổi lịch thi, phòng thi HK2/17-18

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo đến các Anh/Chị NCS và học viên về việc thay đổi lịch thi, phòng thi một số môn học trong HK2/17-18 theo danh sách đính kèm.

Các Anh/Chị NCS và học viên vui lòng login vào trang cá nhân để xem lịch thi chi tiết.

Rất mong các Anh/Chị NCS và học viên thông cảm vì sự thay đổi này.

Trân trọng thông báo!

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012