Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 12/07/2018          

Thông báo đổi phòng học HK hè/17-18

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thay đổi phòng một số môn học trong HK hè/17-18 theo danh sách đính kèm.

Mong Anh/Chị học viên thông cảm !

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 12/07/2018          

Thông báo đổi phòng học HK hè/17-18

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thay đổi phòng một số môn học trong HK hè/17-18 theo danh sách đính kèm.

Mong Anh/Chị học viên thông cảm !

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012