Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 17/09/2018          

Thời hạn đăng ký nguyện vọng (hướng đề tài, CBHD) luận văn lớp cao học ngành Quản trị kinh doanh khóa 2017 - đợt 1


Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Đăng ký nguyện vọng về hướng đề tài, cán bộ hướng dẫn luận văn của Học viên lớp cao học ngành Quản trị kinh doanh khóa 2017 - đợt 1 sẽ thực hiện như sau:

- Thời gian: từ ngày 18/09/2018 đến ngày 20/09/2018;
- Địa điểm nộp: Phòng Đào tạo Sau đại học;
- Biễu mẫu đăng ký: vui lòng download tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 17/09/2018          

Thời hạn đăng ký nguyện vọng (hướng đề tài, CBHD) luận văn lớp cao học ngành Quản trị kinh doanh khóa 2017 - đợt 1


Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Đăng ký nguyện vọng về hướng đề tài, cán bộ hướng dẫn luận văn của Học viên lớp cao học ngành Quản trị kinh doanh khóa 2017 - đợt 1 sẽ thực hiện như sau:

- Thời gian: từ ngày 18/09/2018 đến ngày 20/09/2018;
- Địa điểm nộp: Phòng Đào tạo Sau đại học;
- Biễu mẫu đăng ký: vui lòng download tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012