Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 04/10/2018          

Thông báo Họp mặt đầu khóa cho học viên và NCS K2018 đợt 1 và đợt 2 vào thứ 6 ngày 05/10/2018

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên cao học và Nghiên cứu sinh đã trúng tuyển Khóa 2018 đợt 1 và đợt 2 về buổi họp mặt đầu khóa như sau:

- Họp mặt đầu khóa:

o Thời gian: 13g30 ngày 05/10/2018 (thứ 6);

o Địa điểm: Hội trường A5.

Trân trọng thông báo.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 04/10/2018          

Thông báo Họp mặt đầu khóa cho học viên và NCS K2018 đợt 1 và đợt 2 vào thứ 6 ngày 05/10/2018

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên cao học và Nghiên cứu sinh đã trúng tuyển Khóa 2018 đợt 1 và đợt 2 về buổi họp mặt đầu khóa như sau:

- Họp mặt đầu khóa:

o Thời gian: 13g30 ngày 05/10/2018 (thứ 6);

o Địa điểm: Hội trường A5.

Trân trọng thông báo.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012