Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 11/10/2018          

Kết quả kiểm tra anh văn đầu vào Khóa 2018 đợt 2 và các khóa cũ

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên về kết quả kiểm tra anh văn đầu vào (ngày 05/10/2018) của Khóa 2018 đợt 2 và các khóa cũ đăng ký kiểm tra chung. Các học viên vui lòng download file đính kèm bên dưới để biết thông tin chi tiết.

Lưu ý:

- Đối với HV khóa 2018 đợt 2:
 
    + Phòng Đào tạo SĐH dựa vào kết quả kiểm tra anh văn đầu vào sẽ đăng ký tự động lớp học anh văn tương ứng với kết quả kiểm tra. Từ ngày 15/10/2018, HV vui lòng login vào trang cá nhân của mình, rồi xem mục Thời khóa biểu cá nhân để biết lớp học anh văn chính thức.


    + Nếu nộp chứng chỉ tiếng anh quốc tế trước 16h00 ngày 26/10/2018 theo quy định thì lớp anh văn đã được xếp lớp sẽ được hủy và không tính học phí. Sau thời hạn trên, HV vẫn được nộp bổ sung chứng chỉ tiếng anh để xét miễn học nhưng không được bảo lưu học phí.

     
- Đối với HV khóa cũ trở về trước, nếu muốn đăng ký học môn Anh văn vui lòng đăng ký bổ sung (bằng giấy) trước 16h30 ngày 15/10/2018 và nộp cho phòng Đào tạo SĐH.

Dự kiến bắt đầu từ ngày 15/10/2018 của HK1/2018-2019 các lớp học môn Anh văn sẽ bắt đầu học.

- Mọi thắc mắc về việc được xếp lớp học Anh văn căn bản hay Anh văn cơ sở thì vui lòng gởi email về: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hay điện thoại: (028) 38647256  ext: 5262

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 11/10/2018          

Kết quả kiểm tra anh văn đầu vào Khóa 2018 đợt 2 và các khóa cũ

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên về kết quả kiểm tra anh văn đầu vào (ngày 05/10/2018) của Khóa 2018 đợt 2 và các khóa cũ đăng ký kiểm tra chung. Các học viên vui lòng download file đính kèm bên dưới để biết thông tin chi tiết.

Lưu ý:

- Đối với HV khóa 2018 đợt 2:
 
    + Phòng Đào tạo SĐH dựa vào kết quả kiểm tra anh văn đầu vào sẽ đăng ký tự động lớp học anh văn tương ứng với kết quả kiểm tra. Từ ngày 15/10/2018, HV vui lòng login vào trang cá nhân của mình, rồi xem mục Thời khóa biểu cá nhân để biết lớp học anh văn chính thức.


    + Nếu nộp chứng chỉ tiếng anh quốc tế trước 16h00 ngày 26/10/2018 theo quy định thì lớp anh văn đã được xếp lớp sẽ được hủy và không tính học phí. Sau thời hạn trên, HV vẫn được nộp bổ sung chứng chỉ tiếng anh để xét miễn học nhưng không được bảo lưu học phí.

     
- Đối với HV khóa cũ trở về trước, nếu muốn đăng ký học môn Anh văn vui lòng đăng ký bổ sung (bằng giấy) trước 16h30 ngày 15/10/2018 và nộp cho phòng Đào tạo SĐH.

Dự kiến bắt đầu từ ngày 15/10/2018 của HK1/2018-2019 các lớp học môn Anh văn sẽ bắt đầu học.

- Mọi thắc mắc về việc được xếp lớp học Anh văn căn bản hay Anh văn cơ sở thì vui lòng gởi email về: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hay điện thoại: (028) 38647256  ext: 5262

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012