Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 19/04/2019

Lịch thi cuối kỳ HK2/2018-2019

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị Nghiên cứu sinh & Học viên cao học lịch thi học kỳ chính thức HK2/2018-2019.

Ngày bắt đầu thi HK2/2018-2019 của một số chuyên ngành sẽ bắt đầu từ ngày 03/06/2019.

Các Anh/Chị NCS & học viên vui lòng login vào trang cá nhân xem chi tiết lịch thi tại mục "Lịch thi cá nhân" trong nhóm Học vụ.

Trân trọng thông báo!