Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 20/05/2019          

Thay đổi phòng thi môn Thiết kế công trình kháng chấn

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Môn 
Thiết kế công trình kháng chấn do Thầy Hồ Đức Duy phụ trách sẽ thay đổi phòng thi cuối kỳ, cụ thể như sau:

- Thời gian: Ngày 22/06/2019, vào lúc 15h00.
- Phòng thi: 211B1.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 20/05/2019          

Thay đổi phòng thi môn Thiết kế công trình kháng chấn

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Môn 
Thiết kế công trình kháng chấn do Thầy Hồ Đức Duy phụ trách sẽ thay đổi phòng thi cuối kỳ, cụ thể như sau:

- Thời gian: Ngày 22/06/2019, vào lúc 15h00.
- Phòng thi: 211B1.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012