Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 20/05/2019          

Thay đổi phòng thi môn Phân tích hệ thống môi trường (nâng cao)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Môn 
Phân tích hệ thống môi trường (nâng cao) do Thầy Chế Đình Lý phụ trách sẽ thay đổi phòng thi cuối kỳ, cụ thể như sau:

- Thời gian: Ngày 22/06/2019, vào lúc 18h15.
- Phòng thi: 405B4.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 20/05/2019          

Thay đổi phòng thi môn Phân tích hệ thống môi trường (nâng cao)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Môn 
Phân tích hệ thống môi trường (nâng cao) do Thầy Chế Đình Lý phụ trách sẽ thay đổi phòng thi cuối kỳ, cụ thể như sau:

- Thời gian: Ngày 22/06/2019, vào lúc 18h15.
- Phòng thi: 405B4.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012