Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 11/07/2019          

Kế hoạch đăng ký môn học HK1/19-20 (Đợt 4: 22-26/8/2019)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học (HV) và nghiên cứu sinh (NCS) về kế hoạch đăng ký môn học trong HK1/2019-2020 như sau:

Đợt 1: Từ ngày 20/7 đến hết ngày 24/7/2019Học viên đăng ký môn học online tại đây >>>

Đợt 2: Từ ngày 31/7 đến hết ngày 04/8/2019Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

Đợt 3: Từ ngày 08/8 đến hết ngày 11/8/2019Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

Đợt 4: Từ ngày 22/8 đến hết ngày 26/8/2019Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

+ Đối với sinh viên Đại học chưa có tài khoản để đăng ký môn học Sau đại học, vui lòng đăng ký tài khoản 
tại đây >>>

+ Đối với các Ngành khóa 2019 - đợt 1 có SL HV trúng tuyển >= 5: Nhà trường sẽ tự động đăng ký các môn học bắt buộc thuộc CTĐT khóa ngành tương ứng, HV vui lòng kiểm tra TKB cá nhân sau ngày 15/8/2019.

Lưu ý:
- Lớp PPNCKH: Dành cho HV học theo hướng Giảng dạy.
- Lớp PPNCKH nâng cao: Dành cho Anh/Chị NCS và HV học theo hướng Nghiên cứu từ khóa 2018 trở về trước.
- Các môn học không được mở lớp (danh sách đính kèm), Nhà trường đã tự động hủy kết quả đăng ký môn học cho học viên. Học viên vui lòng kiểm tra lại TKB cá nhân & đăng ký bổ sung các môn học khác thay thế sao cho TKB không bị trùng với lịch học cá nhân của HV vào đợt 3 (08-11/8/2019).
- Việc điều chỉnh lớp hoặc hủy môn học vì lý do cá nhân, học viên gửi đơn trực tiếp tại Phòng SĐH từ ngày 19/8 đến ngày 30/8/2019 để được xem xét giải quyết.
- Ngày 19/8/2019 (thứ hai): Các môn học trong HK1/19-20 sẽ bắt đầu học, lịch học được tổ chức vào các buổi tối & ngày thứ 7, chủ nhật. Học viên vui lòng kiểm tra kết quả đăng ký môn học, Thời khóa biểu cá nhân của mình và phản hồi thắc mắc (nếu có) trước 16:00 ngày 30/8/2019. Mọi thắc mắc sau thời gian này, Nhà trường sẽ không giải quyết.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 11/07/2019          

Kế hoạch đăng ký môn học HK1/19-20 (Đợt 4: 22-26/8/2019)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học (HV) và nghiên cứu sinh (NCS) về kế hoạch đăng ký môn học trong HK1/2019-2020 như sau:

Đợt 1: Từ ngày 20/7 đến hết ngày 24/7/2019Học viên đăng ký môn học online tại đây >>>

Đợt 2: Từ ngày 31/7 đến hết ngày 04/8/2019Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

Đợt 3: Từ ngày 08/8 đến hết ngày 11/8/2019Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

Đợt 4: Từ ngày 22/8 đến hết ngày 26/8/2019Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

+ Đối với sinh viên Đại học chưa có tài khoản để đăng ký môn học Sau đại học, vui lòng đăng ký tài khoản 
tại đây >>>

+ Đối với các Ngành khóa 2019 - đợt 1 có SL HV trúng tuyển >= 5: Nhà trường sẽ tự động đăng ký các môn học bắt buộc thuộc CTĐT khóa ngành tương ứng, HV vui lòng kiểm tra TKB cá nhân sau ngày 15/8/2019.

Lưu ý:
- Lớp PPNCKH: Dành cho HV học theo hướng Giảng dạy.
- Lớp PPNCKH nâng cao: Dành cho Anh/Chị NCS và HV học theo hướng Nghiên cứu từ khóa 2018 trở về trước.
- Các môn học không được mở lớp (danh sách đính kèm), Nhà trường đã tự động hủy kết quả đăng ký môn học cho học viên. Học viên vui lòng kiểm tra lại TKB cá nhân & đăng ký bổ sung các môn học khác thay thế sao cho TKB không bị trùng với lịch học cá nhân của HV vào đợt 3 (08-11/8/2019).
- Việc điều chỉnh lớp hoặc hủy môn học vì lý do cá nhân, học viên gửi đơn trực tiếp tại Phòng SĐH từ ngày 19/8 đến ngày 30/8/2019 để được xem xét giải quyết.
- Ngày 19/8/2019 (thứ hai): Các môn học trong HK1/19-20 sẽ bắt đầu học, lịch học được tổ chức vào các buổi tối & ngày thứ 7, chủ nhật. Học viên vui lòng kiểm tra kết quả đăng ký môn học, Thời khóa biểu cá nhân của mình và phản hồi thắc mắc (nếu có) trước 16:00 ngày 30/8/2019. Mọi thắc mắc sau thời gian này, Nhà trường sẽ không giải quyết.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012