Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 29/08/2019          

Thông báo thay đổi phòng học HK1/19-20

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo các Anh/Chị học viên về việc thay đổi phòng một số môn học trong HK1/19-20 như sau:
 
Mã MH Tên MH Thứ Tiết học Phòng học thay đổi Tuần bắt đầu thay đổi CBGD
025184 Quản lý chất lượng tổng thể 7 10 - 12 602C6 4 TS. Phan Thị Mai Hà
115035 Khoa Học và Công Nghệ Vật Liệu Tiên Tiến 7 10 - 12 303B9 2 PGS.TS Nguyễn Văn Dán
115036 Phương pháp phân tích & đánh giá vật liệu 7 13 - 15 303B9 2 TS. Trần Văn Khải
124037 Tối ưu hóa 7 10 - 12 211B1 2 TS. Huỳnh Thị Hồng Diễm
125945 Quang học mô – Công nghệ mô 7 10 - 12 310B1 4 TS. Trần Thị Ngọc Dung
125951 Cơ sở mô phỏng trong vật lý 7 7 - 9 310B1 4 GS.TS Võ Văn Hoàng
055151 Tính toán song song 7 4 - 6 401B4 2 PGS.TS Trần Văn Hoài
105126 Kỹ thuật tiên tiến trong xử lý nước và nước thải 7 13 - 15 301B10 2 PGS.TS Đặng Viết Hùng
105127 Kỹ thuật tiên tiến trong xử lý chất thải rắn 7 10 - 12 301B10 2 PGS.TS Nguyễn Tấn Phong
105128 Kỹ thuật tiên tiến trong xử lý khí thải 7 7 - 9 301B10 2 TS. Nguyễn Nhật Huy
 

Lịch thay đổi bắt đầu từ tuần 2 (ngày 31/8/2019).
 
Mong các Anh/Chị học viên thông cảm.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 29/08/2019          

Thông báo thay đổi phòng học HK1/19-20

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo các Anh/Chị học viên về việc thay đổi phòng một số môn học trong HK1/19-20 như sau:
 
Mã MH Tên MH Thứ Tiết học Phòng học thay đổi Tuần bắt đầu thay đổi CBGD
025184 Quản lý chất lượng tổng thể 7 10 - 12 602C6 4 TS. Phan Thị Mai Hà
115035 Khoa Học và Công Nghệ Vật Liệu Tiên Tiến 7 10 - 12 303B9 2 PGS.TS Nguyễn Văn Dán
115036 Phương pháp phân tích & đánh giá vật liệu 7 13 - 15 303B9 2 TS. Trần Văn Khải
124037 Tối ưu hóa 7 10 - 12 211B1 2 TS. Huỳnh Thị Hồng Diễm
125945 Quang học mô – Công nghệ mô 7 10 - 12 310B1 4 TS. Trần Thị Ngọc Dung
125951 Cơ sở mô phỏng trong vật lý 7 7 - 9 310B1 4 GS.TS Võ Văn Hoàng
055151 Tính toán song song 7 4 - 6 401B4 2 PGS.TS Trần Văn Hoài
105126 Kỹ thuật tiên tiến trong xử lý nước và nước thải 7 13 - 15 301B10 2 PGS.TS Đặng Viết Hùng
105127 Kỹ thuật tiên tiến trong xử lý chất thải rắn 7 10 - 12 301B10 2 PGS.TS Nguyễn Tấn Phong
105128 Kỹ thuật tiên tiến trong xử lý khí thải 7 7 - 9 301B10 2 TS. Nguyễn Nhật Huy
 

Lịch thay đổi bắt đầu từ tuần 2 (ngày 31/8/2019).
 
Mong các Anh/Chị học viên thông cảm.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012