Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 03/09/2019          

THỜI HẠN ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG (HƯỚNG ĐỀ TÀI, CBHD) LUẬN VĂN LỚP CAO HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 2018 - ĐỢT 1Đăng ký nguyện vọng về hướng đề tài, cán bộ hướng dẫn luận văn của Học viên lớp cao học ngành Quản trị kinh doanh khóa 2018 - đợt 1 sẽ thực hiện như sau:

- Thời gian: từ ngày 5→ 12/09/2019;
- Địa điểm nộp: Phòng Đào tạo Sau đại học;
- Biễu mẫu đăng ký: vui lòng download trong file đính kèm bên dưới.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 03/09/2019          

THỜI HẠN ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG (HƯỚNG ĐỀ TÀI, CBHD) LUẬN VĂN LỚP CAO HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 2018 - ĐỢT 1Đăng ký nguyện vọng về hướng đề tài, cán bộ hướng dẫn luận văn của Học viên lớp cao học ngành Quản trị kinh doanh khóa 2018 - đợt 1 sẽ thực hiện như sau:

- Thời gian: từ ngày 5→ 12/09/2019;
- Địa điểm nộp: Phòng Đào tạo Sau đại học;
- Biễu mẫu đăng ký: vui lòng download trong file đính kèm bên dưới.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012