Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 03/09/2019          

THỜI HẠN ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG (HƯỚNG ĐỀ TÀI, CBHD) KHÓA LUẬN LỚP CAO HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 2016 trở về trướcĐăng ký nguyện vọng về hướng đề tài, cán bộ hướng dẫn khóa luận của Học viên lớp cao học ngành Quản trị kinh doanh khóa 2016 trở về trước sẽ thực hiện như sau:

- Thời gian: từ ngày 5→ 11/09/2019;
- Địa điểm nộp: Phòng Đào tạo Sau đại học;
- Biễu mẫu đăng ký: vui lòng download trong file đính kèm bên dưới.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 03/09/2019          

THỜI HẠN ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG (HƯỚNG ĐỀ TÀI, CBHD) KHÓA LUẬN LỚP CAO HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 2016 trở về trướcĐăng ký nguyện vọng về hướng đề tài, cán bộ hướng dẫn khóa luận của Học viên lớp cao học ngành Quản trị kinh doanh khóa 2016 trở về trước sẽ thực hiện như sau:

- Thời gian: từ ngày 5→ 11/09/2019;
- Địa điểm nộp: Phòng Đào tạo Sau đại học;
- Biễu mẫu đăng ký: vui lòng download trong file đính kèm bên dưới.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012