Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 10/09/2019

Kế hoạch nhận thẻ học viên dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh khóa 2019 - đợt 1Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh khóa 2019 đợt 1 về việc nhận thẻ học viên như sau:

- Lớp trưởng (đại diện lớp)/cá nhân đến Văn phòng Khoa (theo từng Khoa quản lý ngành học của Học viên/NCS) để nhận thẻ học viên;

- Thời gian nhận từ ngày 16/09/2019.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 08. 38647256 - Ext: 5262 gặp cô Hằng hoặc gửi thư về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.