Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 26/09/2019          

Kế hoạch đăng ký môn Anh văn cơ sở HK1/19-20 - Phục vụ xét điều kiện nhận Luận văn Thạc sĩ

Căn cứ "Quy định về điều kiện nhận Luận văn Thạc sĩ: Để được nhận Luận văn Thạc sĩ, học viên cần đáp ứng điều kiện anh văn tương đương cấp B1 theo CEFR (Được quy định tại Điều 41 của Quy định đào tạo Thạc sĩ), cụ thể như sau: Tiếng Anh - Chứng chỉ TOIEC 450, IELTS 4.5, iBT 45, VNU-EPT 201, TOEFL ITP 450..."

Trong trường hợp học viên chưa đáp ứng được điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp B1, để được nhận Luận văn Thạc sĩ, học viên cần hoàn thành môn học Anh văn cơ sở (Được quy định tại Điều 32 của Quy định đào tạo Thạc sĩ). Đây là điều kiện bắt buộc và không có ngoại lệ.

Do đó, Phòng Đào tạo SĐH trân trọng thông báo kế hoạch đăng ký môn Anh văn cơ sở HK1/2019-2020 như sau:

Thời gian đăng ký online từ ngày 26/9/2019 đến ngày 30/9/2019 tại đây >>>

Lịch học: Thứ 4 & thứ 6 hàng tuần (từ 18g00 đến 20g30), dự kiến bắt đầu từ ngày 02/10/2019.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 26/09/2019          

Kế hoạch đăng ký môn Anh văn cơ sở HK1/19-20 - Phục vụ xét điều kiện nhận Luận văn Thạc sĩ

Căn cứ "Quy định về điều kiện nhận Luận văn Thạc sĩ: Để được nhận Luận văn Thạc sĩ, học viên cần đáp ứng điều kiện anh văn tương đương cấp B1 theo CEFR (Được quy định tại Điều 41 của Quy định đào tạo Thạc sĩ), cụ thể như sau: Tiếng Anh - Chứng chỉ TOIEC 450, IELTS 4.5, iBT 45, VNU-EPT 201, TOEFL ITP 450..."

Trong trường hợp học viên chưa đáp ứng được điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp B1, để được nhận Luận văn Thạc sĩ, học viên cần hoàn thành môn học Anh văn cơ sở (Được quy định tại Điều 32 của Quy định đào tạo Thạc sĩ). Đây là điều kiện bắt buộc và không có ngoại lệ.

Do đó, Phòng Đào tạo SĐH trân trọng thông báo kế hoạch đăng ký môn Anh văn cơ sở HK1/2019-2020 như sau:

Thời gian đăng ký online từ ngày 26/9/2019 đến ngày 30/9/2019 tại đây >>>

Lịch học: Thứ 4 & thứ 6 hàng tuần (từ 18g00 đến 20g30), dự kiến bắt đầu từ ngày 02/10/2019.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012