Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 08/10/2019          

Thay đổi phòng học từ ngày 10-12/10/2019

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo các Anh/Chị học viên về việc thay đổi phòng một số môn học từ ngày 10/10 đến ngày 12/10/2019 như sau:

MÃ MH TÊN MH THỨ TIẾT TUẦN THAY ĐỔI PHÒNG HỌC CŨ PHÒNG THAY ĐỔI CBGD
025204 Mô hình hóa Hệ thống Cơ điện tử 7 2 - 4 8 403B4 504B4 PGS.TS Võ Tường Quân
085368 Quản lý xây dựng 5 13 - 15 8 501B4 305B4 PGS.TS Lương Đức Long
085182 Thủy văn nâng cao 5 13 - 15 8 401B4 504B4 TS. Hồ Tuấn Đức
075043 Kinh doanh quốc tế 5 13 - 15 8 402B4 302B4 TS. Tạ Hùng Anh
075063 Quản trị sản xuất và điều hành 5 13 - 15 8 502B4 306B4 TS. Nguyễn Thị Thu Hằng
065164 Công nghệ Sinh học Thực phẩm 6 13 - 15 8 401B4 206B1 TS. Võ Đình Lệ Tâm
075052 Quản lý và đổi mới công nghệ 6 13 - 15 8 402B4 306B4 TS. Nguyễn Thị Thu Hằng
075056 Quản lý rủi ro trong kinh doanh 6 13 - 15 8 403B4 203B9 TS. Trương Minh Chương
105095 Quy hoạch môi trường 6 13 - 15 8 501B4 504B4 PGS.TS Phùng Chí Sỹ
075035 Tài chính doanh nghiệp 6 13 - 15 8 502B4 303B9 TS. Nguyễn Thu Hiền

Lý do: Nhà trường tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ ISEE 2019.

Mong Anh/Chị học viên thông cảm.

Trân trọng./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 08/10/2019          

Thay đổi phòng học từ ngày 10-12/10/2019

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo các Anh/Chị học viên về việc thay đổi phòng một số môn học từ ngày 10/10 đến ngày 12/10/2019 như sau:

MÃ MH TÊN MH THỨ TIẾT TUẦN THAY ĐỔI PHÒNG HỌC CŨ PHÒNG THAY ĐỔI CBGD
025204 Mô hình hóa Hệ thống Cơ điện tử 7 2 - 4 8 403B4 504B4 PGS.TS Võ Tường Quân
085368 Quản lý xây dựng 5 13 - 15 8 501B4 305B4 PGS.TS Lương Đức Long
085182 Thủy văn nâng cao 5 13 - 15 8 401B4 504B4 TS. Hồ Tuấn Đức
075043 Kinh doanh quốc tế 5 13 - 15 8 402B4 302B4 TS. Tạ Hùng Anh
075063 Quản trị sản xuất và điều hành 5 13 - 15 8 502B4 306B4 TS. Nguyễn Thị Thu Hằng
065164 Công nghệ Sinh học Thực phẩm 6 13 - 15 8 401B4 206B1 TS. Võ Đình Lệ Tâm
075052 Quản lý và đổi mới công nghệ 6 13 - 15 8 402B4 306B4 TS. Nguyễn Thị Thu Hằng
075056 Quản lý rủi ro trong kinh doanh 6 13 - 15 8 403B4 203B9 TS. Trương Minh Chương
105095 Quy hoạch môi trường 6 13 - 15 8 501B4 504B4 PGS.TS Phùng Chí Sỹ
075035 Tài chính doanh nghiệp 6 13 - 15 8 502B4 303B9 TS. Nguyễn Thu Hiền

Lý do: Nhà trường tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ ISEE 2019.

Mong Anh/Chị học viên thông cảm.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012