Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 16/10/2019          

Thông báo nghỉ học vào ngày 19, 20/10/2019

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị NCS và học viên về việc nghỉ học vào ngày 19, 20/10/2019, cụ thể như sau:

Do Nhà trường tổ chức Tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2019 tại dãy nhà B4, các lớp có thời khóa biểu vào thứ bảy, ngày 19/10/2019 (từ tiết 2 đến tiết 12) và chủ nhật, ngày 20/10/2019 (từ tiết 2 đến tiết 6) sẽ được nghỉhọc bù vào đúng thứ, tiết & phòng học trong thời khóa biểu của tuần tiếp theo khi kết thúc môn học.

Các Anh/Chị NCS và học viên vui lòng xem TKB chi tiết tại trang cá nhân. Nếu CBGD sắp xếp dạy bù vào thời gian khác, CBGD sẽ chủ động thông báo đến các Anh/Chị.

Trân trọng./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 16/10/2019          

Thông báo nghỉ học vào ngày 19, 20/10/2019

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị NCS và học viên về việc nghỉ học vào ngày 19, 20/10/2019, cụ thể như sau:

Do Nhà trường tổ chức Tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2019 tại dãy nhà B4, các lớp có thời khóa biểu vào thứ bảy, ngày 19/10/2019 (từ tiết 2 đến tiết 12) và chủ nhật, ngày 20/10/2019 (từ tiết 2 đến tiết 6) sẽ được nghỉhọc bù vào đúng thứ, tiết & phòng học trong thời khóa biểu của tuần tiếp theo khi kết thúc môn học.

Các Anh/Chị NCS và học viên vui lòng xem TKB chi tiết tại trang cá nhân. Nếu CBGD sắp xếp dạy bù vào thời gian khác, CBGD sẽ chủ động thông báo đến các Anh/Chị.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012