Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 21/10/2019

Lịch thi cuối kỳ HK1/19-20

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị Nghiên cứu sinh (NCS) & Học viên cao học (HV) lịch thi học kỳ chính thức HK1/19-20.

Ngày bắt đầu thi HK1/19-20 của một số chuyên ngành sẽ bắt đầu từ ngày 28/10/2019.

Các Anh/Chị NCS & HV vui lòng login vào trang cá nhân xem chi tiết lịch thi tại mục "Lịch thi cá nhân" trong nhóm Học vụ.

Trân trọng thông báo./.