Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 12/11/2019          

Kế hoạch đăng ký môn học HK2/19-20 (Đợt 3: 09-15/12)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học (HV) và nghiên cứu sinh (NCS) về kế hoạch đăng ký môn học trong HK2/2019-2020 như sau:

Đợt 1: Từ ngày 12/11 đến hết ngày 15/11/2019. Học viên đăng ký môn học online tại đây >>>
Đợt 2: Từ ngày 20/11 đến hết ngày 26/11/2019. Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>
Đợt 3: Từ ngày 09/12 đến hết ngày 15/12/2019. Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

+ Đối với sinh viên Đại học chưa có tài khoản để đăng ký môn học Sau đại học, vui lòng đăng ký tài khoản tại đây
 >>>

Lưu ý:
- Lớp PPNCKH: Dành cho HV học theo hướng Giảng dạy.
- Lớp PPNCKH nâng cao: Dành cho Anh/Chị NCS và HV học theo hướng Nghiên cứu từ khóa 2018 trở về trước.

- Ngày 03/02/2020 (thứ hai): Các môn học trong HK2/2019-2020 sẽ bắt đầu học, lịch học được tổ chức vào các buổi tối & ngày thứ 7, chủ nhật.

Mọi thắc mắc về CTĐT, Thời khóa biểu & đăng ký môn học, HV vui lòng liên hệ qua email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 5263 (C.Dung) để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 12/11/2019          

Kế hoạch đăng ký môn học HK2/19-20 (Đợt 3: 09-15/12)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học (HV) và nghiên cứu sinh (NCS) về kế hoạch đăng ký môn học trong HK2/2019-2020 như sau:

Đợt 1: Từ ngày 12/11 đến hết ngày 15/11/2019. Học viên đăng ký môn học online tại đây >>>
Đợt 2: Từ ngày 20/11 đến hết ngày 26/11/2019. Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>
Đợt 3: Từ ngày 09/12 đến hết ngày 15/12/2019. Học viên đăng ký bổ sung môn học online tại đây >>>

+ Đối với sinh viên Đại học chưa có tài khoản để đăng ký môn học Sau đại học, vui lòng đăng ký tài khoản tại đây
 >>>

Lưu ý:
- Lớp PPNCKH: Dành cho HV học theo hướng Giảng dạy.
- Lớp PPNCKH nâng cao: Dành cho Anh/Chị NCS và HV học theo hướng Nghiên cứu từ khóa 2018 trở về trước.

- Ngày 03/02/2020 (thứ hai): Các môn học trong HK2/2019-2020 sẽ bắt đầu học, lịch học được tổ chức vào các buổi tối & ngày thứ 7, chủ nhật.

Mọi thắc mắc về CTĐT, Thời khóa biểu & đăng ký môn học, HV vui lòng liên hệ qua email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 5263 (C.Dung) để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012