Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 28/02/2020          

Thông báo về việc tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 3/2020

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Theo quyết định của Đại học Quốc gia Tp.HCM, Trường Đại học Bách Khoa quyết định cho phép nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên toàn Trường tiếp tục nghỉ học đến tháng 3/2020.

Phòng Đào tạo Sau đại học đã cập nhật Thời khoá biểu mới, các Anh/Chị nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên vui lòng kiểm tra lịch học chi tiết tại trang cá nhân.

Trong thời gian nghỉ học, các Anh/Chị nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên theo dõi các thông tin cập nhật trên Fanpage, website và email chính thức của Trường, thực hiện các hướng dẫn về việc học tập trực tuyến trên hệ thống E-learning. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trân trọng./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 28/02/2020          

Thông báo về việc tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 3/2020

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Theo quyết định của Đại học Quốc gia Tp.HCM, Trường Đại học Bách Khoa quyết định cho phép nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên toàn Trường tiếp tục nghỉ học đến tháng 3/2020.

Phòng Đào tạo Sau đại học đã cập nhật Thời khoá biểu mới, các Anh/Chị nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên vui lòng kiểm tra lịch học chi tiết tại trang cá nhân.

Trong thời gian nghỉ học, các Anh/Chị nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên theo dõi các thông tin cập nhật trên Fanpage, website và email chính thức của Trường, thực hiện các hướng dẫn về việc học tập trực tuyến trên hệ thống E-learning. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012