Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 27/07/2020          

Thay đổi phòng học dãy nhà B1 và B10 từ ngày 27/7/2020

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo các Anh/Chị Nghiên cứu sinh và học viên về việc thay đổi phòng một số môn học trong HK2/2019-2020 tại dãy nhà B1B10, bắt đầu từ ngày 27/7/2020 (thứ hai).

Phòng học thay đổi đã được cập nhật tại trang cá nhân hoặc có thể xem tại file đính kèm.

Lý do: Sửa chữa nhà B1.

Mong các Anh/Chị Nghiên cứu sinh và học viên thông cảm.

Trân trọng./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 27/07/2020          

Thay đổi phòng học dãy nhà B1 và B10 từ ngày 27/7/2020

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo các Anh/Chị Nghiên cứu sinh và học viên về việc thay đổi phòng một số môn học trong HK2/2019-2020 tại dãy nhà B1B10, bắt đầu từ ngày 27/7/2020 (thứ hai).

Phòng học thay đổi đã được cập nhật tại trang cá nhân hoặc có thể xem tại file đính kèm.

Lý do: Sửa chữa nhà B1.

Mong các Anh/Chị Nghiên cứu sinh và học viên thông cảm.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012