Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 10/09/2020          

Kế hoạch nộp chứng chỉ ngoại ngữ, nộp hồ sơ làm bằng phục vụ cấp bằng tốt nghiệp tháng 11/2020


Để phục vụ cho việc xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đợt 2 năm 2020, Phòng Đào tạo Sau Đại Học xin thông báo đến các anh chị học viên cao học đã đủ điều kiện tốt nghiệp về kế hoạch xét tốt nghiệp tháng 11/2020 như sau:

1.   Nộp chứng chỉ ngoại ngữ trước ngày 15/10/2020 (chứng chỉ còn thời hạn 02 năm tính đến tháng 10/2020, học viên đã nộp chứng chỉ rồi không phải nộp lại). 

2.   Từ nay đến 15/10/2020 học viên bắt buộc phải cập nhật lý lịch khoa học tại trang cá nhân của học viên và in từ hệ thống cho vào hồ sơ cấp bằng.

3.     Thời hạn nộp hồ sơ cấp bằng tại Phòng Đào Tạo SĐH từ ngày 15/09/2020 - 15/10/2020

       Hồ sơ cấp bằng gồm:

          - Bìa hồ sơ cấp bằng (in từ hệ thống tại trang cá nhân)
         
          - Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (sao y công chứng) 

          - Biên nhận nộp LVThS tại thư viện Trường ĐHBK (do Thư viện cấp)

          - Lý lịch khoa học (cập nhật trực tuyến tại trang cá nhân, in từ hệ thống)

          - Phiếu đánh giá khóa học (HV cập nhật trực tuyến tại đây >> không cần in ra)

       Lưu ý: Hồ sơ cấp bằng sắp xếp theo thứ tự trên và bấm góc (không cần cho vào túi hồ sơ);

4.   Lệ phí cấp bằng và tham dự lễ tốt nghiệp (Thạc sĩ: 600.000 đồng; Tiến sĩ: 1.000.000 đồng) cụ thể như sau:

-         Sao y văn bằng; bảng điểm (mỗi loại 5 bản)

-         Mua phôi bằng;

-         Chi phí cấp bằng;   

-         Chi phí phục vụ,tổ chức lễ tốt nghiệp, mượn lễ phục, chụp hình, kỷ yếu,  ….

5.   Lễ tốt nghiệp và trao bằng được tổ chức vào ngày tháng 11/2020. ( Thông báo ngày cụ thể sau)

Trân trọng thông báo.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 10/09/2020          

Kế hoạch nộp chứng chỉ ngoại ngữ, nộp hồ sơ làm bằng phục vụ cấp bằng tốt nghiệp tháng 11/2020


Để phục vụ cho việc xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đợt 2 năm 2020, Phòng Đào tạo Sau Đại Học xin thông báo đến các anh chị học viên cao học đã đủ điều kiện tốt nghiệp về kế hoạch xét tốt nghiệp tháng 11/2020 như sau:

1.   Nộp chứng chỉ ngoại ngữ trước ngày 15/10/2020 (chứng chỉ còn thời hạn 02 năm tính đến tháng 10/2020, học viên đã nộp chứng chỉ rồi không phải nộp lại). 

2.   Từ nay đến 15/10/2020 học viên bắt buộc phải cập nhật lý lịch khoa học tại trang cá nhân của học viên và in từ hệ thống cho vào hồ sơ cấp bằng.

3.     Thời hạn nộp hồ sơ cấp bằng tại Phòng Đào Tạo SĐH từ ngày 15/09/2020 - 15/10/2020

       Hồ sơ cấp bằng gồm:

          - Bìa hồ sơ cấp bằng (in từ hệ thống tại trang cá nhân)
         
          - Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (sao y công chứng) 

          - Biên nhận nộp LVThS tại thư viện Trường ĐHBK (do Thư viện cấp)

          - Lý lịch khoa học (cập nhật trực tuyến tại trang cá nhân, in từ hệ thống)

          - Phiếu đánh giá khóa học (HV cập nhật trực tuyến tại đây >> không cần in ra)

       Lưu ý: Hồ sơ cấp bằng sắp xếp theo thứ tự trên và bấm góc (không cần cho vào túi hồ sơ);

4.   Lệ phí cấp bằng và tham dự lễ tốt nghiệp (Thạc sĩ: 600.000 đồng; Tiến sĩ: 1.000.000 đồng) cụ thể như sau:

-         Sao y văn bằng; bảng điểm (mỗi loại 5 bản)

-         Mua phôi bằng;

-         Chi phí cấp bằng;   

-         Chi phí phục vụ,tổ chức lễ tốt nghiệp, mượn lễ phục, chụp hình, kỷ yếu,  ….

5.   Lễ tốt nghiệp và trao bằng được tổ chức vào ngày tháng 11/2020. ( Thông báo ngày cụ thể sau)

Trân trọng thông báo.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012