Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 23/10/2020

Thông báo nghỉ học môn Quản trị chiến lược

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Môn Quản trị chiến lược - Mã MH: 075045 do Thầy Lê Thành Long phụ trách sẽ nghỉ học vào ngày 28/10/2020 (thứ tư), P.302B4.

Lý do: Giảng viên bận công tác.

Lịch học bù Thầy Long sẽ thông báo sau.

Trân trọng./.