Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 16/11/2020          

Thông báo về việc nghỉ học và học bù vào ngày 21, 22/11/2020

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh (NCS), học viên (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ (SV) về việc nghỉ học vào ngày 21, 22/11/2020, cụ thể như sau:

Do tổ chức Tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2020 tại dãy nhà B4, các lớp có thời khóa biểu vào thứ bảy, ngày 21/11/2020 (từ tiết 2 đến tiết 12) và chủ nhật, ngày 22/11/2020 (từ tiết 2 đến tiết 6) sẽ được nghỉ và học bù vào đúng thứ, tiết & phòng học trong thời khóa biểu của tuần tiếp theo khi kết thúc môn học.

Các Anh/Chị NCS, HV và SV xem Thời khóa biểu chi tiết đã được cập nhật tại trang cá nhân. Nếu Thầy, Cô phụ trách giảng dạy dạy bù vào thời gian khác, Thầy, Cô sẽ chủ động thông báo đến các Anh/Chị.

Trân trọng./.  

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 16/11/2020          

Thông báo về việc nghỉ học và học bù vào ngày 21, 22/11/2020

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh (NCS), học viên (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ (SV) về việc nghỉ học vào ngày 21, 22/11/2020, cụ thể như sau:

Do tổ chức Tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2020 tại dãy nhà B4, các lớp có thời khóa biểu vào thứ bảy, ngày 21/11/2020 (từ tiết 2 đến tiết 12) và chủ nhật, ngày 22/11/2020 (từ tiết 2 đến tiết 6) sẽ được nghỉ và học bù vào đúng thứ, tiết & phòng học trong thời khóa biểu của tuần tiếp theo khi kết thúc môn học.

Các Anh/Chị NCS, HV và SV xem Thời khóa biểu chi tiết đã được cập nhật tại trang cá nhân. Nếu Thầy, Cô phụ trách giảng dạy dạy bù vào thời gian khác, Thầy, Cô sẽ chủ động thông báo đến các Anh/Chị.

Trân trọng./.  

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012