Thông báo Thạc Sĩ tại Cần Thơ

Xem tất cả

Ngày 29/05/2015          

Lịch thu học phí học kỳ 2/2014-2015 dành cho học viên Cần Thơ lần 2

Phòng Đào tạo SĐH xin thông báo về việc lịch thu học phí học kỳ 2/2014-2015 dành cho các học viên Cần Thơ như sau:

+ Địa điểm: tại phòng Đào tạo Sau Đại Học trường Bách Khoa, phòng 115 nhà B3 

+ Thời gian: từ ngày 01/06/2015 đến 20/06/2015, Sáng từ 8h00 đến 11h00, Chiều từ 14h00 đến 16h30 (liên hệ cô Dung)

Học viên vui lòng đăng nhập vào trang cá nhân của mình và vào mục "Kết quả đóng học phí" để xem số tiền cần phải đóng của mình.

Lưu ý:
         - Học viên nào không hoàn thành học phí sẽ bị cảnh cáo học vụ và không được công nhận kết quả môn học, kết quả bảo vệ.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Cần Thơ

Xem tất cả

Ngày 29/05/2015          

Lịch thu học phí học kỳ 2/2014-2015 dành cho học viên Cần Thơ lần 2

Phòng Đào tạo SĐH xin thông báo về việc lịch thu học phí học kỳ 2/2014-2015 dành cho các học viên Cần Thơ như sau:

+ Địa điểm: tại phòng Đào tạo Sau Đại Học trường Bách Khoa, phòng 115 nhà B3 

+ Thời gian: từ ngày 01/06/2015 đến 20/06/2015, Sáng từ 8h00 đến 11h00, Chiều từ 14h00 đến 16h30 (liên hệ cô Dung)

Học viên vui lòng đăng nhập vào trang cá nhân của mình và vào mục "Kết quả đóng học phí" để xem số tiền cần phải đóng của mình.

Lưu ý:
         - Học viên nào không hoàn thành học phí sẽ bị cảnh cáo học vụ và không được công nhận kết quả môn học, kết quả bảo vệ.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012