Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 31/12/2015          

Thông báo nghỉ lễ tết Dương lịch ngày 01/01/2016

Phòng Đào tạo SĐH xin thông báo đến các học viên về việc nghỉ Tết Dương lịch như sau:
  • Các học viên được nghỉ Tết Dương lịch 01 ngày duy nhất 01/01/2015. Từ ngày 02/01/2016, lịch học và lịch thi trở lại bình thường.
Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 31/12/2015          

Thông báo nghỉ lễ tết Dương lịch ngày 01/01/2016

Phòng Đào tạo SĐH xin thông báo đến các học viên về việc nghỉ Tết Dương lịch như sau:
  • Các học viên được nghỉ Tết Dương lịch 01 ngày duy nhất 01/01/2015. Từ ngày 02/01/2016, lịch học và lịch thi trở lại bình thường.
Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012