Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 14/12/2016          

Thông báo về lịch thu học phí HK1/2016-2017 các môn KTBS mới bắt đầu học từ ngày 28/11/2016

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên về lịch thu học phí của HK1/2016-2017 các môn Kiến Thức Bổ Sung mới bắt đầu học từ ngày 28/11/2016, như sau: 

Thời gian dự kiến bắt đầu đóng từ ngày  02/01/2017 đến 20/01/2017. Các học viên vui lòng đăng nhập vào trang website cá nhân của mình và vào mục "Kết quả học phí" để xem số tiền học phí phải đóng của mình. 

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí qua NH OCB dành cho các khóa  2014, 2015, 2016 và các NCS (trừ khóa 2013) xem tại đây >>>

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí
 
qua NH OCB dành cho khóa 2013 và NCS khóa 2013, xem tại đây >>>

Các học viên nào có sai sót về học phí vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH (gặp thầy Vũ) để kiểm tra và giải quyết. Số điện thoại: 38647256 ext: 5262, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Lưu ý:
        - Sau khi đóng học phí thì khoảng vài ngày thì học phí sẽ được cập nhật lên trang cá nhân. Học viên có thể login vào BKPay và xem dòng học phí nào mà mình thanh toán đã chuyển qua "Đã thu" là bạn đã hoàn tất việc đóng học phí của mình.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Để xem số tín chỉ môn học nhấp vào đây >>>>

        - Để xem qui định học phí năm học 2016-2017 nhấp vào đây >>>>

       - Các học viên nào không hoàn thành học phí sẽ bị cảnh cáo học vụ, không được công nhận kết quả luận văn, không được gia hạn luận văn và không được công nhận kết quả thi cuối kỳ cho đến khi hoàn thành học phí.

        - Lịch lấy biên lai tại phòng Kế Hoạch Tài Chính nhà A4 sẽ có thông báo sau. Sẽ có thông báo cụ thể trên website phòng Đào tạo SĐH khoảng giữa tháng 01/2017.
 
Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 14/12/2016          

Thông báo về lịch thu học phí HK1/2016-2017 các môn KTBS mới bắt đầu học từ ngày 28/11/2016

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên về lịch thu học phí của HK1/2016-2017 các môn Kiến Thức Bổ Sung mới bắt đầu học từ ngày 28/11/2016, như sau: 

Thời gian dự kiến bắt đầu đóng từ ngày  02/01/2017 đến 20/01/2017. Các học viên vui lòng đăng nhập vào trang website cá nhân của mình và vào mục "Kết quả học phí" để xem số tiền học phí phải đóng của mình. 

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí qua NH OCB dành cho các khóa  2014, 2015, 2016 và các NCS (trừ khóa 2013) xem tại đây >>>

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí
 
qua NH OCB dành cho khóa 2013 và NCS khóa 2013, xem tại đây >>>

Các học viên nào có sai sót về học phí vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH (gặp thầy Vũ) để kiểm tra và giải quyết. Số điện thoại: 38647256 ext: 5262, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Lưu ý:
        - Sau khi đóng học phí thì khoảng vài ngày thì học phí sẽ được cập nhật lên trang cá nhân. Học viên có thể login vào BKPay và xem dòng học phí nào mà mình thanh toán đã chuyển qua "Đã thu" là bạn đã hoàn tất việc đóng học phí của mình.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Để xem số tín chỉ môn học nhấp vào đây >>>>

        - Để xem qui định học phí năm học 2016-2017 nhấp vào đây >>>>

       - Các học viên nào không hoàn thành học phí sẽ bị cảnh cáo học vụ, không được công nhận kết quả luận văn, không được gia hạn luận văn và không được công nhận kết quả thi cuối kỳ cho đến khi hoàn thành học phí.

        - Lịch lấy biên lai tại phòng Kế Hoạch Tài Chính nhà A4 sẽ có thông báo sau. Sẽ có thông báo cụ thể trên website phòng Đào tạo SĐH khoảng giữa tháng 01/2017.
 
Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012