Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 04/03/2019          

Kết thúc thu học phí học kỳ HK1/2018 - 2019

Phòng Đào tạo SĐH xin thông báo về việc kết thúc đóng học phí HK1/2018 - 2019. Các học viên vui lòng không đóng học phí trong thời gian này cho đến khi có thông báo thu học phí mới nhằm tránh học phí không được cập nhật. Thông báo thu học phí HK2/2018-2019 dự kiến sẽ có vào khoảng giữa tháng 03/2019 trên website phòng Đào tạo SĐH.

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 04/03/2019          

Kết thúc thu học phí học kỳ HK1/2018 - 2019

Phòng Đào tạo SĐH xin thông báo về việc kết thúc đóng học phí HK1/2018 - 2019. Các học viên vui lòng không đóng học phí trong thời gian này cho đến khi có thông báo thu học phí mới nhằm tránh học phí không được cập nhật. Thông báo thu học phí HK2/2018-2019 dự kiến sẽ có vào khoảng giữa tháng 03/2019 trên website phòng Đào tạo SĐH.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012