Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 09/05/2019          

Hướng dẫn đóng học phí tạm thu nhập học qua ngân hàng OCB dành cho CTS, NCS đợt 1 khóa 2019 mới trúng tuyển

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến các Chuyển tiếp sinh, Nghiên cứu sinh mới trúng tuyển khóa 2019 đợt 1 về việc Đóng học phí tạm thu nhập học đầu khóa qua Ngân hàng OCB như sau:

          + Cách thức đóng học phí (đóng học phí trực tiếp bằng tiền mặt vào tài khoản trường): Học viên đến phòng giao dịch NH OCB (chi nhánh đường Lý Thường Kiệt, gần cổng chính trường Đại học Bách Khoa) và yêu cầu "đóng học phí tạm thu nhập học Sau đại học khóa mới", sau đó cung cấp thông tin Mã số học viên để ngân hàng thu học phí tạm thu;

          + Thời gian đóng: từ ngày 13/05/2019 đến 30/05/2019.
         
          + Số tiền tạm thu học phí in trên giấy báo trúng tuyển.

          + Thời gian làm thủ tục nhập học: sáng thứ 5 ngày 30/05/2019 từ 8h00 đến 11h00 tại phòng Đào tạo SĐH.

Lưu
ý:

        -
Học viên nào xin tạm dừng học thì chỉ đóng lệ phí nhập học tại phòng Đào tạo SĐH, không nên đóng học phí tạm thu nhập học khóa mới.

       - Do học viên 
đóng học phí trực tiếp vào tài khoản trường, nên cần kiểm tra lại trên biên nhận của ngân hàng phải đảm bảo thông tin "Người thụ hưởng" chính xác là: Trường Đại học Bách Khoa.

        - Cầm theo biên nhận đã đóng học phí tạm thu học phí qua OCB khi làm thủ tục nhập học ngày 30/05/2019 để kiểm tra khi cần. 

        - Lệ phí nhập học 230.000 đồng đối với học viên Cao học sẽ đóng tại phòng Đào tạo SĐH khi làm thủ tục nhập học.

        - Lệ phí nhập học 280.000 đồng đối với Nghiên cứu sinh sẽ đóng tại phòng Đào tạo SĐH khi làm thủ tục nhập học.
  
       - Học viên nào có thắc mắc về việc đóng học phí vui lòng email đến  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc điện thoại: (028) 38647256 ext: 5262 (gặp thầy Vũ) để được hỗ trợ.    

Trân trọng thông báo ./.

 

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 09/05/2019          

Hướng dẫn đóng học phí tạm thu nhập học qua ngân hàng OCB dành cho CTS, NCS đợt 1 khóa 2019 mới trúng tuyển

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến các Chuyển tiếp sinh, Nghiên cứu sinh mới trúng tuyển khóa 2019 đợt 1 về việc Đóng học phí tạm thu nhập học đầu khóa qua Ngân hàng OCB như sau:

          + Cách thức đóng học phí (đóng học phí trực tiếp bằng tiền mặt vào tài khoản trường): Học viên đến phòng giao dịch NH OCB (chi nhánh đường Lý Thường Kiệt, gần cổng chính trường Đại học Bách Khoa) và yêu cầu "đóng học phí tạm thu nhập học Sau đại học khóa mới", sau đó cung cấp thông tin Mã số học viên để ngân hàng thu học phí tạm thu;

          + Thời gian đóng: từ ngày 13/05/2019 đến 30/05/2019.
         
          + Số tiền tạm thu học phí in trên giấy báo trúng tuyển.

          + Thời gian làm thủ tục nhập học: sáng thứ 5 ngày 30/05/2019 từ 8h00 đến 11h00 tại phòng Đào tạo SĐH.

Lưu
ý:

        -
Học viên nào xin tạm dừng học thì chỉ đóng lệ phí nhập học tại phòng Đào tạo SĐH, không nên đóng học phí tạm thu nhập học khóa mới.

       - Do học viên 
đóng học phí trực tiếp vào tài khoản trường, nên cần kiểm tra lại trên biên nhận của ngân hàng phải đảm bảo thông tin "Người thụ hưởng" chính xác là: Trường Đại học Bách Khoa.

        - Cầm theo biên nhận đã đóng học phí tạm thu học phí qua OCB khi làm thủ tục nhập học ngày 30/05/2019 để kiểm tra khi cần. 

        - Lệ phí nhập học 230.000 đồng đối với học viên Cao học sẽ đóng tại phòng Đào tạo SĐH khi làm thủ tục nhập học.

        - Lệ phí nhập học 280.000 đồng đối với Nghiên cứu sinh sẽ đóng tại phòng Đào tạo SĐH khi làm thủ tục nhập học.
  
       - Học viên nào có thắc mắc về việc đóng học phí vui lòng email đến  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc điện thoại: (028) 38647256 ext: 5262 (gặp thầy Vũ) để được hỗ trợ.    

Trân trọng thông báo ./.

 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012