Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 12/06/2019          

Thông báo nhận biên lai học phí dành cho các môn học thuộc khối Kiến Thức Bổ Sung đã đóng trong tháng 4, 5 và 6/2019

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc nhận biên lai của các Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh đã đóng học phí HK2/2018-2019 (dành cho các môn học thuộc khối Kiến Thức Bổ Sung) đã đóng học phí thông qua hệ thống BKPay trong tháng 04, 05 và 06/2018 (nếu học viên có nhu cầu lấy biên lai học phí) như sau:

 

  • Thời gian:  từ ngày 12/06/2019 đến 21/06/2019;
  • Địa điểm: tại phòng Kế Hoạch Tài Chính, nhà A4 - gặp anh Bách;
  • Giờ nhận biên lai học phí:  từ thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h00;
  • Điện thoại: (028) 38647256  ext: 5252 (nên liên hệ anh Bách trước khi đi lấy).
Lưu ý:
        - Còn học phí các môn học thuộc khối kiến thức bắt buộc, tự chọn, luận văn đã qua hệ thống BKPay từ ngày 01/01/2019 đến nay thì sẽ lấy chung với đợt lấy biên lai học phí của HK2/2018-2019 (dự kiến từ đầu tháng 07/2019)
         
        - Khi đi lấy biên lai học phí thì học viên vui lòng cầm theo thẻ học viên để kiểm tra khi nhận;
       
        - Học viên phải đến phòng Kế hoạch Tài chính để lấy biên lai học phí trong thời hạn nêu trên. Sau thời hạn nêu trên thì phòng Kế Hoạch Tài Chính sẽ không cấp biên lai học phí nữa.
       
Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 12/06/2019          

Thông báo nhận biên lai học phí dành cho các môn học thuộc khối Kiến Thức Bổ Sung đã đóng trong tháng 4, 5 và 6/2019

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc nhận biên lai của các Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh đã đóng học phí HK2/2018-2019 (dành cho các môn học thuộc khối Kiến Thức Bổ Sung) đã đóng học phí thông qua hệ thống BKPay trong tháng 04, 05 và 06/2018 (nếu học viên có nhu cầu lấy biên lai học phí) như sau:

 

  • Thời gian:  từ ngày 12/06/2019 đến 21/06/2019;
  • Địa điểm: tại phòng Kế Hoạch Tài Chính, nhà A4 - gặp anh Bách;
  • Giờ nhận biên lai học phí:  từ thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h00;
  • Điện thoại: (028) 38647256  ext: 5252 (nên liên hệ anh Bách trước khi đi lấy).
Lưu ý:
        - Còn học phí các môn học thuộc khối kiến thức bắt buộc, tự chọn, luận văn đã qua hệ thống BKPay từ ngày 01/01/2019 đến nay thì sẽ lấy chung với đợt lấy biên lai học phí của HK2/2018-2019 (dự kiến từ đầu tháng 07/2019)
         
        - Khi đi lấy biên lai học phí thì học viên vui lòng cầm theo thẻ học viên để kiểm tra khi nhận;
       
        - Học viên phải đến phòng Kế hoạch Tài chính để lấy biên lai học phí trong thời hạn nêu trên. Sau thời hạn nêu trên thì phòng Kế Hoạch Tài Chính sẽ không cấp biên lai học phí nữa.
       
Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012