Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 12/09/2019          

Thông báo nghỉ tiếp học viên ngày 13/9/2019

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo tạm dừng việc tiếp học viên vào sáng thứ sáu, ngày 13 tháng 9 năm 2019.

Lý do: Tổ chức Hội nghị Cán bộ Viên chức năm học 2019 - 2020.

Buổi chiều Phòng hoạt động bình thường.

Trân trọng thông báo./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 12/09/2019          

Thông báo nghỉ tiếp học viên ngày 13/9/2019

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo tạm dừng việc tiếp học viên vào sáng thứ sáu, ngày 13 tháng 9 năm 2019.

Lý do: Tổ chức Hội nghị Cán bộ Viên chức năm học 2019 - 2020.

Buổi chiều Phòng hoạt động bình thường.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012