Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 04/10/2019          

Thông báo nhận biên lai học phí dành cho khóa 2019 đợt 1 đã đóng Tạm Thu học phí nhập học

Phòng Đào tạo SĐH thông báo về việc nhận Hóa đơn điện tử của các học viên Cao học, Chuyển tiếp sinh và Nghiên cứu sinh trúng tuyển khóa 2019 đợt 1 đã làm thủ tục nhập học và đã đóng học phí tạm thu học phí nhập học khi làm thủ tục nhập học tại trường đại học Bách Khoa thông qua ngân hàng OCB như sau:

  • Học viên truy cập website phòng Kế Hoạch Tài Chính theo link sau >>>>>
  • Trên menu chính chọn mục "Tra cứu hóa đơn

 

Lưu ý:

        - Các học viên khóa 2019 đợt 1 sau khi lấy hóa đơn điện tử của học phí Tạm thu nhập học. Nếu hóa đơn điện tử không có hoặc hóa đơn điện tử có số tiền nhỏ hơn học phí tạm thu là do một phần học phí được chuyển sang cho môn học Kiến Thức Bổ Sung trong hè 2019 thì các học viên lên phòng Đào tạo SĐH để lấy biên lai phần học phí còn lại. 

        - Liên hệ thầy Vũ khi có thắc mắc về việc lấy hóa đơn điện tử để được hỗ trợ. Điện thoại: (028) 38647256  ext: 5262
               
Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 04/10/2019          

Thông báo nhận biên lai học phí dành cho khóa 2019 đợt 1 đã đóng Tạm Thu học phí nhập học

Phòng Đào tạo SĐH thông báo về việc nhận Hóa đơn điện tử của các học viên Cao học, Chuyển tiếp sinh và Nghiên cứu sinh trúng tuyển khóa 2019 đợt 1 đã làm thủ tục nhập học và đã đóng học phí tạm thu học phí nhập học khi làm thủ tục nhập học tại trường đại học Bách Khoa thông qua ngân hàng OCB như sau:

  • Học viên truy cập website phòng Kế Hoạch Tài Chính theo link sau >>>>>
  • Trên menu chính chọn mục "Tra cứu hóa đơn

 

Lưu ý:

        - Các học viên khóa 2019 đợt 1 sau khi lấy hóa đơn điện tử của học phí Tạm thu nhập học. Nếu hóa đơn điện tử không có hoặc hóa đơn điện tử có số tiền nhỏ hơn học phí tạm thu là do một phần học phí được chuyển sang cho môn học Kiến Thức Bổ Sung trong hè 2019 thì các học viên lên phòng Đào tạo SĐH để lấy biên lai phần học phí còn lại. 

        - Liên hệ thầy Vũ khi có thắc mắc về việc lấy hóa đơn điện tử để được hỗ trợ. Điện thoại: (028) 38647256  ext: 5262
               
Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012