Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 09/06/2020          

Học bổng Sau đại học của ĐHQG TP.HCM năm 2020

1. Số lượng: 10 suất học bổng Thạc sĩ và 10 suất học bổng Tiến sĩ.

2. Giá trị học bổng:
- Học bổng Thạc sĩ: 25.000.000đ/suất
- Học bổng Tiến sĩ: 75.000.000đ/suất

3. Thời gian nộp hồ sơ: Trong tháng 9/2020.

Thông tin chi tiết về hồ sơ và tiêu chí lựa chọn, vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 09/06/2020          

Học bổng Sau đại học của ĐHQG TP.HCM năm 2020

1. Số lượng: 10 suất học bổng Thạc sĩ và 10 suất học bổng Tiến sĩ.

2. Giá trị học bổng:
- Học bổng Thạc sĩ: 25.000.000đ/suất
- Học bổng Tiến sĩ: 75.000.000đ/suất

3. Thời gian nộp hồ sơ: Trong tháng 9/2020.

Thông tin chi tiết về hồ sơ và tiêu chí lựa chọn, vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012