Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 12/10/2020

Kết thúc thu học phí học HK2/2019 - 2020

Phòng Đào tạo SĐH xin thông báo về việc kết thúc đóng học phí học kỳ HK2/2019 - 2020. Các học viên vui lòng không đóng học phí trong thời gian này cho đến khi có thông báo thu học phí mới nhằm tránh học phí không được cập nhật. Thông báo thu học phí HK1/2020-2021 dự kiến sẽ trong vài ngày sắp tới trên website phòng Đào tạo SĐH.

Trân trọng thông báo ./.