Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 30/10/2020

Quy định thu học phí năm học 2020 - 2021 áp dụng từ HK1/2020 - 2021

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên về quy định thu học phí năm học 2020 - 2021 áp dụng từ HK1/2020 - 2021. Các học viên vui lòng download file đính kèm bên dưới để biết mức thu học phí chi tiết của năm học. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 21/09/2020.

Trân trọng thông báo ./.