Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 01/07/2021

Thông báo về việc thay đổi lịch thi môn ngoại ngữ đợt tuyển sinh tháng 05 năm 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, Phòng Đào tạo SĐH trân trọng thông báo đến các Anh/Chị tham gia dự tuyển đợt tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 05 năm 2021 thuộc đối tượng thi ngoại ngữ về việc thay đổi lịch thi môn ngoại ngữ như sau:

- Ngày thi môn ngoại ngữ:  Dời lại ngày thi cho đến khi có thông báo
(Phòng Đào tạo Sau đại học sẽ gửi email cho Thí sinh và thông báo trên website khi có lịch thi chính thức)

Trân trọng thông báo ./.