Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 04/01/2013          

Thời hạn nộp các biểu mẫu của Nghiên cứu sinh (NCS) Khóa 2012 – đợt 2

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các anh chị Nghiên cứu sinh (NCS) Khóa 2012 – đợt 2 thời hạn nộp các biểu mẫu (download tại phần biểu mẫu của NCS):
 
-    Biểu mẫu NCS-01: Phiếu đăng ký nghiên cứu sinh
-    Biểu mẫu NCS-03: Phiếu đăng ký học tập – nghiên cứu trong học kỳ
 
Các anh chị NCS nộp các biểu mẫu trực tiếp tại Phòng ĐT SĐH từ ngày 14/01/2013 đến 16g00 ngày 18/01/2013
Phòng Đào tạo SĐH không giải quyết bất kỳ trường hợp nào trễ hạn.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 04/01/2013          

Thời hạn nộp các biểu mẫu của Nghiên cứu sinh (NCS) Khóa 2012 – đợt 2

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các anh chị Nghiên cứu sinh (NCS) Khóa 2012 – đợt 2 thời hạn nộp các biểu mẫu (download tại phần biểu mẫu của NCS):
 
-    Biểu mẫu NCS-01: Phiếu đăng ký nghiên cứu sinh
-    Biểu mẫu NCS-03: Phiếu đăng ký học tập – nghiên cứu trong học kỳ
 
Các anh chị NCS nộp các biểu mẫu trực tiếp tại Phòng ĐT SĐH từ ngày 14/01/2013 đến 16g00 ngày 18/01/2013
Phòng Đào tạo SĐH không giải quyết bất kỳ trường hợp nào trễ hạn.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012