Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 04/01/2013          

Thời hạn nộp biểu mẫu đăng ký môn học đầu học kỳ của Nghiên cứu sinh (NCS) Khóa 2012 – đợt 1 trở về trước

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các anh chị Nghiên cứu sinh (NCS) Khóa 2012 – đợt 1 trở về trước thời hạn nộp biểu mẫu đăng ký môn học đầu học kỳ theo Biểu mẫu NCS-03 (download tại phần biểu mẫu của NCS) trực tiếp tại Phòng ĐT SĐH từ ngày 14/01/2013 đến 16g00 ngày 18/01/2013

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 04/01/2013          

Thời hạn nộp biểu mẫu đăng ký môn học đầu học kỳ của Nghiên cứu sinh (NCS) Khóa 2012 – đợt 1 trở về trước

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các anh chị Nghiên cứu sinh (NCS) Khóa 2012 – đợt 1 trở về trước thời hạn nộp biểu mẫu đăng ký môn học đầu học kỳ theo Biểu mẫu NCS-03 (download tại phần biểu mẫu của NCS) trực tiếp tại Phòng ĐT SĐH từ ngày 14/01/2013 đến 16g00 ngày 18/01/2013

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012