Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 09/01/2013          

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước cho NCS. Nguyễn Đức Minh

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM sẽ tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước cho NCS. Nguyễn Đức Minh
 
Tên đề tài: "Điều khiển trượt thích nghi hệ thống động phi tuyến"
 
Thông tin luận án tiến sĩ xem tại đây >>>
 
Chuyên ngành: Tự động hóa
 
Mã số: 62.52.60.01
 
Thời gian làm việc của Hội đồng bắt đầu từ  08 giờ 30, ngày 23/01/2013 (Thứ tư)
 
Địa điểm: Phòng chuyên đề khoa Điện - Điện tử, Trường Đại Học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, TP.HCM.
 
Kính mời các đơn vị, quý Thầy/ Cô, học viên cao học và cá nhân có quan tâm đến tham dự.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 09/01/2013          

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước cho NCS. Nguyễn Đức Minh

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM sẽ tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước cho NCS. Nguyễn Đức Minh
 
Tên đề tài: "Điều khiển trượt thích nghi hệ thống động phi tuyến"
 
Thông tin luận án tiến sĩ xem tại đây >>>
 
Chuyên ngành: Tự động hóa
 
Mã số: 62.52.60.01
 
Thời gian làm việc của Hội đồng bắt đầu từ  08 giờ 30, ngày 23/01/2013 (Thứ tư)
 
Địa điểm: Phòng chuyên đề khoa Điện - Điện tử, Trường Đại Học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, TP.HCM.
 
Kính mời các đơn vị, quý Thầy/ Cô, học viên cao học và cá nhân có quan tâm đến tham dự.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012