Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 12/02/2020          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Phan Hồng Phương

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Phan Hồng Phương với đề tài "Tính chất và hoạt tính xúc tác trên cơ sở Ni trong reforming CH4 bằng CO2 và hơi nước".

• Thời gian: 08h00, ngày 29/02/2020 (thứ bảy)
• Địa điểm:  Phòng  116B2 - Trường ĐHBK TP.HCM, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TPHCM

Kính mời Quý Thầy cô, các NCS, Học viên và những ai quan tâm đến tham dự.

Trân trọng thông báo./

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 12/02/2020          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Phan Hồng Phương

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Phan Hồng Phương với đề tài "Tính chất và hoạt tính xúc tác trên cơ sở Ni trong reforming CH4 bằng CO2 và hơi nước".

• Thời gian: 08h00, ngày 29/02/2020 (thứ bảy)
• Địa điểm:  Phòng  116B2 - Trường ĐHBK TP.HCM, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TPHCM

Kính mời Quý Thầy cô, các NCS, Học viên và những ai quan tâm đến tham dự.

Trân trọng thông báo./

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012