Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 16/12/2020

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Phan Thế Nhật

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Phan Thế Nhật với đề tài "Nghiên cứu ứng dụng quá trình Nitrit hóa bán phần và Anammox để xử lý nitơ trong nước rỉ rác cũ".

• Thời gian: 14h00, ngày 28/12/2020 (thứ hai)
• Địa điểm: Phòng Chuyên đề Khoa Môi trường & Tài nguyên, Nhà B9 - Trường ĐHBK TP.HCM, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm đến tham dự.

Trân trọng thông báo./.