Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 08/07/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lê Ngọc Anh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lê Ngọc Anh với đề tài "Biến đổi hình thái cửa sông Soài Rạp dưới tác động của các hoạt động do con người và nước biển dâng".

• Thời gian: 09h00, ngày 20/7/2021 (thứ ba)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/vod-hdnm-res

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và Cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 08/07/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lê Ngọc Anh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lê Ngọc Anh với đề tài "Biến đổi hình thái cửa sông Soài Rạp dưới tác động của các hoạt động do con người và nước biển dâng".

• Thời gian: 09h00, ngày 20/7/2021 (thứ ba)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/vod-hdnm-res

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và Cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012