Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 07/04/2013          

Lịch học môn PPNCKH Nâng cao HK2/2012-2013 cho NCS (ngày học cuối 23/04/2013)

Phòng Đào tạo Sau Đại Học thông báo đến các Anh/Chị Nghiên cứu sinh thời khóa biểu chính thức môn Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao trong HK2/2012-2013 như sau:

Lớp 1: Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao dành cho Nghiên cứu sinh & Học viên học theo hướng nghiên cứu

Thời gian: học vào sáng thứ 2 & 3, từ 8:15 - 11:15 vào các tuần:

Tuần 12: ngày 01 & 02/04/2013;   tuần 13: ngày 08 & 09/04/2013

Tuần 14: ngày 15 & 16/04/2013;       tuần 15: ngày 22 & 23/04/2013;  


 
Địa điểm: Phòng Lecture Hall, Trung tâm Xuất sắc John von Neumann - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh; Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM.
 
Đề nghị các Anh/Chị học viên, NCS đi học đầy đủ đồng thời thường xuyên check email trường / email cá nhân + liên lạc nhóm. Có vấn đề gì phát sinh các Anh/Chị vui lòng liên hệ với Thầy Lương Vĩ Minh qua email ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ). 
 
Lưu ý: học viên không được nộp bài trể, không nộp bài qua email.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 07/04/2013          

Lịch học môn PPNCKH Nâng cao HK2/2012-2013 cho NCS (ngày học cuối 23/04/2013)

Phòng Đào tạo Sau Đại Học thông báo đến các Anh/Chị Nghiên cứu sinh thời khóa biểu chính thức môn Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao trong HK2/2012-2013 như sau:

Lớp 1: Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao dành cho Nghiên cứu sinh & Học viên học theo hướng nghiên cứu

Thời gian: học vào sáng thứ 2 & 3, từ 8:15 - 11:15 vào các tuần:

Tuần 12: ngày 01 & 02/04/2013;   tuần 13: ngày 08 & 09/04/2013

Tuần 14: ngày 15 & 16/04/2013;       tuần 15: ngày 22 & 23/04/2013;  


 
Địa điểm: Phòng Lecture Hall, Trung tâm Xuất sắc John von Neumann - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh; Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM.
 
Đề nghị các Anh/Chị học viên, NCS đi học đầy đủ đồng thời thường xuyên check email trường / email cá nhân + liên lạc nhóm. Có vấn đề gì phát sinh các Anh/Chị vui lòng liên hệ với Thầy Lương Vĩ Minh qua email ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ). 
 
Lưu ý: học viên không được nộp bài trể, không nộp bài qua email.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012