Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 20/09/2021

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Huỳnh Thị Thu Thủy

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Huỳnh Thị Thu Thủy với đề tài "Phát hiện những điểm thay đổi và chuỗi con bất thường trên dữ liệu chuỗi thời gian".

• Thời gian: 08h30, ngày 25/9/2021 (thứ bảy)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/crz-hioj-euk

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và Cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.