Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 18/03/2013          

LỊCH ĐÓNG HỌC PHÍ HK2/2012-2013 dành cho NCS

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Bách Khoa trân trọng thông báo đến các nghiên cứu sinh của Trường về việc đóng học phí HK2/2012-2013 như sau:

1. Đối tượng thực hiện: nghiên cứu sinh các khóa từ 2012 (đợt 1) trở về trước.
 
Lưu ý: trường hợp NCS khóa 2012 (đợt 2) đã đóng tạm thu học phí (9tr) khi làm thủ tục nhập học, nếu học phí cao hơn tạm thu: sẽ được ghi nợ và đóng phần nợ này vào HK1/2013-2014.

2.  Cách thức đóng học phí: NCS nộp tiền học phí, đúng với mức học phí thể hiện ở mục "Kết quả đóng học phí" của học kỳ này tại trang cá nhân, vào tài khoản cá nhân ATM ngân hàng Đông Á (đã được Nhà Trường cấp tích hợp cùng thẻ học viên).

3.  Thời hạn nộp tiền vào tài khoản: trước ngày 24/03/2013.

4.  Trường hợp chưa có thẻ ATM Đông Á hoặc chưa đăng ký dịch vụ thanh toán tự động:
- Đóng tiền trực tiếp tại phòng Kế hoạch tài chánh theo lịch sau:
    + Sáng từ 7giờ 30 - 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ
    + Từ ngày 26/03/2013 đến ngày 28/03/2013
 
- Hoặc liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học trước 16:00 ngày 22/03/2013.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 18/03/2013          

LỊCH ĐÓNG HỌC PHÍ HK2/2012-2013 dành cho NCS

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Bách Khoa trân trọng thông báo đến các nghiên cứu sinh của Trường về việc đóng học phí HK2/2012-2013 như sau:

1. Đối tượng thực hiện: nghiên cứu sinh các khóa từ 2012 (đợt 1) trở về trước.
 
Lưu ý: trường hợp NCS khóa 2012 (đợt 2) đã đóng tạm thu học phí (9tr) khi làm thủ tục nhập học, nếu học phí cao hơn tạm thu: sẽ được ghi nợ và đóng phần nợ này vào HK1/2013-2014.

2.  Cách thức đóng học phí: NCS nộp tiền học phí, đúng với mức học phí thể hiện ở mục "Kết quả đóng học phí" của học kỳ này tại trang cá nhân, vào tài khoản cá nhân ATM ngân hàng Đông Á (đã được Nhà Trường cấp tích hợp cùng thẻ học viên).

3.  Thời hạn nộp tiền vào tài khoản: trước ngày 24/03/2013.

4.  Trường hợp chưa có thẻ ATM Đông Á hoặc chưa đăng ký dịch vụ thanh toán tự động:
- Đóng tiền trực tiếp tại phòng Kế hoạch tài chánh theo lịch sau:
    + Sáng từ 7giờ 30 - 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ
    + Từ ngày 26/03/2013 đến ngày 28/03/2013
 
- Hoặc liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học trước 16:00 ngày 22/03/2013.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012