Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 29/03/2013          

Kết quả thu học phí HK2/2012-2013 và Lịch thu HP bổ sung của Nghiên cứu sinh

Phòng Đào tạo SĐH thông báo kết quả thu học phí HK2/2012-2013 của Nghiên cứu sinh, NCS vui lòng xem ở file đính kèm bên dưới.
 
Lịch thu học phí bổ sung dự kiến vào cuối tháng 04, NCS lưu ý xem thông tin trên website để biết lịch thu cụ thể.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 29/03/2013          

Kết quả thu học phí HK2/2012-2013 và Lịch thu HP bổ sung của Nghiên cứu sinh

Phòng Đào tạo SĐH thông báo kết quả thu học phí HK2/2012-2013 của Nghiên cứu sinh, NCS vui lòng xem ở file đính kèm bên dưới.
 
Lịch thu học phí bổ sung dự kiến vào cuối tháng 04, NCS lưu ý xem thông tin trên website để biết lịch thu cụ thể.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012