lỗi
  • JFile: :read: Unable to open file: http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=SELECT+%2A+FROM+query.multi+WHERE+queries%3D%27SELECT+%2A+FROM+flickr.photosets.info+WHERE+api_key%3D%22c8b80ea095cc2717493b4c7631a2f841%22+and+photoset_id%3D%2272157635231096993%22%3B+SELECT+%2A+FROM+flickr.photosets.photos%2820%29+WHERE+api_key%3D%22c8b80ea095cc2717493b4c7631a2f841%22+and+photoset_id%3D%2272157635231096993%22+and+extras%3D%22description%2C+date_upload%2C+date_taken%2C+path_alias%2C+url_sq%2C+url_t%2C+url_s%2C+url_m%2C+url_o%22%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys&_maxage=3600&callback=

 Hình ảnh buổi lễ khai giảng khóa đào tạo Thạc Sĩ 2013-2015

Xem tất cả
{gallery}http://www.flickr.com/photos/100793420@N05/sets/72157635231096993/{/gallery}
lỗi
  • JFile: :read: Unable to open file: http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=SELECT+%2A+FROM+query.multi+WHERE+queries%3D%27SELECT+%2A+FROM+flickr.photosets.info+WHERE+api_key%3D%22c8b80ea095cc2717493b4c7631a2f841%22+and+photoset_id%3D%2272157635231096993%22%3B+SELECT+%2A+FROM+flickr.photosets.photos%2820%29+WHERE+api_key%3D%22c8b80ea095cc2717493b4c7631a2f841%22+and+photoset_id%3D%2272157635231096993%22+and+extras%3D%22description%2C+date_upload%2C+date_taken%2C+path_alias%2C+url_sq%2C+url_t%2C+url_s%2C+url_m%2C+url_o%22%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys&_maxage=3600&callback=

 Hình ảnh buổi lễ khai giảng khóa đào tạo Thạc Sĩ 2013-2015

Xem tất cả
{gallery}http://www.flickr.com/photos/100793420@N05/sets/72157635231096993/{/gallery}

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012