Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc Sĩ

Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc Sĩ tại Lâm Đồng 2014 đợt 2

- Tuyển sinh năm 2014 Đợt 2, thi tuyển vào 18, 19 /10/2014
 
1. Phát hành và nộp hồ sơ đăng ký thi:  

- Thời gian phát hành và nộp hồ sơ: Từ 03/ 9  30/ 9/ 2014 tại Văn Phòng Đại diện Trường Đại học Bách Khoa tại Lâm Đồng
- Lệ phí hồ sơ: 60.000 đ/ hồ sơ
- Lệ phí dự thi: 120.000 đ/ môn thi

2. Ôn tập thi tuyển

- Ghi danh ôn tập:
đến 01/7/ 2014 tại Văn phòng đại diện Trường Đại học Bách Khoa tại tỉnh Lâm Đồng. Số 02 Trần Nhân Tông, P.8, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

- Môn Cơ bản (Toán cao cấp  - 60 tiết)
- Môn Cơ sở (45 tiết)
- Môn Anh văn (60 tiết)
 
- Địa điểm tổ chức: thông báo sau.
 
- Điều kiện mở lớp: sĩ số ≥ 25HV/ lớp
 
- Học phí: 40.000 đồng/tiết học
 
- Thời gian học: tháng 7/2014
 
3. Ngành tuyển sinh và môn thi tuyển
 
TT Ngành tuyển sinh
Môn cơ sở
Môn cơ bản
Môn ngoại ngữ
1 Quản trị kinh doanh Cơ sở quản trị kinh doanh Toán cao cấp 2
 
1 trong
các
ngoại ngữ:
Anh,
Nga,
Pháp,
Đức,
Trung
 
 
 
 
2 Công nghệ sinh học Sinh học đại cương  
Toán
cao cấp 1
     
3 Quản lý tài nguyên và môi trường
Cơ sở quản lý môi trường
4 Kỹ thuật điện Giải tích mạch
5 Kỹ thuật viễn thông Giải tích mạch
6 Kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
Sức bền vật liệu
 
4. Yêu cầu về ngoại ngữ: tham khảo tại đây >>>

5. Điều kiện dự thi

5.1 Ngành Quản trị kinh doanh

- Ngành phù hợp:
   + Tốt nghiệp đại học chính qui các ngành Kinh doanh, Kinh tế, Quản trị và Quản lý.
   + Tốt nghiệp đại học không chính quy (có điểm trung bình tích lũy từ 6,5 trở lên) khối ngành Kinh doanh, Kinh tế, Quản trị và Quản lý hiện đang công tác tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng, có giấy cử đi học của cơ quan công tác.

- Ngành khác: Đối với các thí sinh tốt nghiệp đại học chính quy khác ngành Kinh doanh và Quản lý, cần học chuyển đổi các môn sau trước khi dự thi:
 
TT Môn học Tín chỉ
 1 Kế toán đại cương 3
 2 Kinh tế học 3
 3 Tiếp thị cơ bản 3
 4 Quản trị đại cương 3
 5 Các phương pháp phân tích định lượng 3

- Chương trình đào tạo 2 năm dành cho mọi đối tượng đạt yêu cầu đầu vào tuyển sinh.
 
5.2 Ngành Công nghệ sinh học

-    Ngành phù hợp: Công nghệ sinh học.

-    Ngành gần: Y Dược, Sinh học, Nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản), Môi trường, Kỹ thuật Hóa học, Công nghệ Thực phẩm.

-    Chương trình đào tạo 2 năm dành cho học viên đã tốt nghiệp đại học ngành phù hợp có chương trình đào tạo 4 năm, ngành gần.

5.3 Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
 
-    Ngành phù hợp: Quản lý tài nguyên & môi trường; Công nghệ & Quản lý Môi trường.

-    Ngành gần: Quản lý đất đai; Quản lý biển đảo và đới bờ; Kỹ thuật môi trường; Kỹ thuật tài nguyên nước; Khoa học môi trường; Môi trường đất & nước; Môi trường không khí; Địa lý tài nguyên & môi trường; Khí tượng và khí hậu học; Hải dương học; Thủy văn học; Hóa môi trường...

-    Chương trình đào tạo 2 năm dành cho học viên đã tốt nghiệp đại học ngành phù hợp có chương trình đào tạo 4 năm, ngành gần.

5.4 Ngành Kỹ thuật điện

-    Ngành phù hợp: Ngành Kỹ thuật điện, ngành Hệ Thống Năng Lượng.

-    Ngành gần: ngành Tự động hoá, Điện tử - Viễn thông, hoặc các ngành có liên quan đến Kỹ thuật điện do Khoa quản lý ngành quyết định.

-    Chương trình đào tạo 2 năm dành cho học viên đã tốt nghiệp đại học ngành phù hợp có chương trình đào tạo 4 năm, không chính qui và ngành gần.

5.5 Ngành Kỹ viễn thông

-    Ngành phù hợp: Ngành Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông

-    Ngành gần: Ngành Vật Lý Điện Tử, Vật Lý Y Sinh, hoặc các ngành có liên quan đến Điện Tử, Viễn Thông.

-    Chương trình đào tạo 2 năm dành cho học viên đã tốt nghiệp đại học ngành phù hợp có chương trình đào tạo 4 năm, không chính qui và ngành gần.

5.6 Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

-    Ngành phù hợp: Kỹ thuật công trình Xây dựng dân dụng và công nghiệp

-    Ngành gần: Kỹ thuật Xây dựng Cầu đường, Kỹ thuật Tài nguyên nước, Kỹ thuật XD công trình thủy, Kỹ thuật Xây dựng Cảng - Công trình biển và Kỹ thuật Vật liệu XD

-    Chương trình đào tạo 2 năm dành cho học viên đã tốt nghiệp đại học chính qui ngành phù hợp có chương trình đào tạo hệ 4 năm, không chính qui loại khá và ngành gần.


 Học viên có nhu cầu đăng ký học chuyển đổi, ôn tập vui lòng liên hệ:
Văn phòng đại diện Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG Tp. HCM
Dãy C, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tại chức Tỉnh Lâm Đồng,
02 Trần Nhân Tông, P.8, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
Trang Web: http://www.pgs.hcmut.edu.vn . Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (063) 3555 855; Cô Nguyễn Thị Thu Hiền: 0902 918 485
Kế toán đại cương

 Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc Sĩ

Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc Sĩ tại Lâm Đồng 2014 đợt 2

- Tuyển sinh năm 2014 Đợt 2, thi tuyển vào 18, 19 /10/2014
 
1. Phát hành và nộp hồ sơ đăng ký thi:  

- Thời gian phát hành và nộp hồ sơ: Từ 03/ 9  30/ 9/ 2014 tại Văn Phòng Đại diện Trường Đại học Bách Khoa tại Lâm Đồng
- Lệ phí hồ sơ: 60.000 đ/ hồ sơ
- Lệ phí dự thi: 120.000 đ/ môn thi

2. Ôn tập thi tuyển

- Ghi danh ôn tập:
đến 01/7/ 2014 tại Văn phòng đại diện Trường Đại học Bách Khoa tại tỉnh Lâm Đồng. Số 02 Trần Nhân Tông, P.8, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

- Môn Cơ bản (Toán cao cấp  - 60 tiết)
- Môn Cơ sở (45 tiết)
- Môn Anh văn (60 tiết)
 
- Địa điểm tổ chức: thông báo sau.
 
- Điều kiện mở lớp: sĩ số ≥ 25HV/ lớp
 
- Học phí: 40.000 đồng/tiết học
 
- Thời gian học: tháng 7/2014
 
3. Ngành tuyển sinh và môn thi tuyển
 
TT Ngành tuyển sinh
Môn cơ sở
Môn cơ bản
Môn ngoại ngữ
1 Quản trị kinh doanh Cơ sở quản trị kinh doanh Toán cao cấp 2
 
1 trong
các
ngoại ngữ:
Anh,
Nga,
Pháp,
Đức,
Trung
 
 
 
 
2 Công nghệ sinh học Sinh học đại cương  
Toán
cao cấp 1
     
3 Quản lý tài nguyên và môi trường
Cơ sở quản lý môi trường
4 Kỹ thuật điện Giải tích mạch
5 Kỹ thuật viễn thông Giải tích mạch
6 Kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
Sức bền vật liệu
 
4. Yêu cầu về ngoại ngữ: tham khảo tại đây >>>

5. Điều kiện dự thi

5.1 Ngành Quản trị kinh doanh

- Ngành phù hợp:
   + Tốt nghiệp đại học chính qui các ngành Kinh doanh, Kinh tế, Quản trị và Quản lý.
   + Tốt nghiệp đại học không chính quy (có điểm trung bình tích lũy từ 6,5 trở lên) khối ngành Kinh doanh, Kinh tế, Quản trị và Quản lý hiện đang công tác tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng, có giấy cử đi học của cơ quan công tác.

- Ngành khác: Đối với các thí sinh tốt nghiệp đại học chính quy khác ngành Kinh doanh và Quản lý, cần học chuyển đổi các môn sau trước khi dự thi:
 
TT Môn học Tín chỉ
 1 Kế toán đại cương 3
 2 Kinh tế học 3
 3 Tiếp thị cơ bản 3
 4 Quản trị đại cương 3
 5 Các phương pháp phân tích định lượng 3

- Chương trình đào tạo 2 năm dành cho mọi đối tượng đạt yêu cầu đầu vào tuyển sinh.
 
5.2 Ngành Công nghệ sinh học

-    Ngành phù hợp: Công nghệ sinh học.

-    Ngành gần: Y Dược, Sinh học, Nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản), Môi trường, Kỹ thuật Hóa học, Công nghệ Thực phẩm.

-    Chương trình đào tạo 2 năm dành cho học viên đã tốt nghiệp đại học ngành phù hợp có chương trình đào tạo 4 năm, ngành gần.

5.3 Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
 
-    Ngành phù hợp: Quản lý tài nguyên & môi trường; Công nghệ & Quản lý Môi trường.

-    Ngành gần: Quản lý đất đai; Quản lý biển đảo và đới bờ; Kỹ thuật môi trường; Kỹ thuật tài nguyên nước; Khoa học môi trường; Môi trường đất & nước; Môi trường không khí; Địa lý tài nguyên & môi trường; Khí tượng và khí hậu học; Hải dương học; Thủy văn học; Hóa môi trường...

-    Chương trình đào tạo 2 năm dành cho học viên đã tốt nghiệp đại học ngành phù hợp có chương trình đào tạo 4 năm, ngành gần.

5.4 Ngành Kỹ thuật điện

-    Ngành phù hợp: Ngành Kỹ thuật điện, ngành Hệ Thống Năng Lượng.

-    Ngành gần: ngành Tự động hoá, Điện tử - Viễn thông, hoặc các ngành có liên quan đến Kỹ thuật điện do Khoa quản lý ngành quyết định.

-    Chương trình đào tạo 2 năm dành cho học viên đã tốt nghiệp đại học ngành phù hợp có chương trình đào tạo 4 năm, không chính qui và ngành gần.

5.5 Ngành Kỹ viễn thông

-    Ngành phù hợp: Ngành Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông

-    Ngành gần: Ngành Vật Lý Điện Tử, Vật Lý Y Sinh, hoặc các ngành có liên quan đến Điện Tử, Viễn Thông.

-    Chương trình đào tạo 2 năm dành cho học viên đã tốt nghiệp đại học ngành phù hợp có chương trình đào tạo 4 năm, không chính qui và ngành gần.

5.6 Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

-    Ngành phù hợp: Kỹ thuật công trình Xây dựng dân dụng và công nghiệp

-    Ngành gần: Kỹ thuật Xây dựng Cầu đường, Kỹ thuật Tài nguyên nước, Kỹ thuật XD công trình thủy, Kỹ thuật Xây dựng Cảng - Công trình biển và Kỹ thuật Vật liệu XD

-    Chương trình đào tạo 2 năm dành cho học viên đã tốt nghiệp đại học chính qui ngành phù hợp có chương trình đào tạo hệ 4 năm, không chính qui loại khá và ngành gần.


 Học viên có nhu cầu đăng ký học chuyển đổi, ôn tập vui lòng liên hệ:
Văn phòng đại diện Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG Tp. HCM
Dãy C, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tại chức Tỉnh Lâm Đồng,
02 Trần Nhân Tông, P.8, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
Trang Web: http://www.pgs.hcmut.edu.vn . Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (063) 3555 855; Cô Nguyễn Thị Thu Hiền: 0902 918 485
Kế toán đại cương

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012