Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến Sĩ

Ngày 20/01/2021

Môn thi và Đề cương môn thi tuyển sinh năm 2016

- Dạng thức đề thi môn Anh văn xem chi tiết tại đây >>>
- Dạng thức đề thi tiếng Pháp, Nga, Đức, Trung xem chi tiết tại đây >>>

 Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến Sĩ

Ngày 20/01/2021

Môn thi và Đề cương môn thi tuyển sinh năm 2016

- Dạng thức đề thi môn Anh văn xem chi tiết tại đây >>>
- Dạng thức đề thi tiếng Pháp, Nga, Đức, Trung xem chi tiết tại đây >>>

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012