Quy định đối với thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh sđh năm 2014 đợt 1

A. Hiệu chỉnh dữ liệu: Thí sinh có yêu cầu về chỉnh sửa dữ liệu trên phiếu dự thi, đề nghị liên hệ với Phòng Đào tạo SĐH để hiệu chỉnh trước ngày 15/05/2014.

B. Thí sinh phải có mặt đúng giờ quy định tại địa điểm thi đã in trong Phiếu dự thi để nghe phổ biến về quy chế thi, trách nhiệm của thí sinh trong kỳ thi, xử lý kỷ luật đối với thí sinh vi phạm quy chế thi.

C. Thí sinh đến chậm 15 phút sau giờ bóc đề thì không được dự thi. Thí sinh vắng mặt một buổi thi, không được thi tiếp các buổi sau.

D. Khi vào phòng thi, thí sinh phải chấp hành các quy định sau đây:

  1. Trình Phiếu dự thi và CMND (hoặc 01 giấy tờ tuỳ thân khác có dán ảnh và đóng dấu giáp lai).

  2. Ngồi đúng chỗ quy định.

  3. Được mang vào phòng thi: bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, máy tính điện tử cá nhân không có bộ nhớ và chức năng lập trình, giấy thấm chưa dùng.

  4. Không  được mang vào phòng thi: bút mực đỏ; bút xoá; giấy than; các tài liệu liên quan đến môn thi (đối với các môn thi không được sử dụng tài liệu); vũ khí, chất gây nổ, gây cháy; điện thoại di động và các phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm; máy tính điện tử cá nhân có bộ nhớ và chức năng lập trình; các bảng công thức; bảng kê số và các vật dụng khác.

  5. Không được hút thuốc trong phòng thi.

  6. Trong mỗi buổi thi, thí sinh sẽ được cấp phát giấy thi, giấy nháp và đề thi. Giấy thi phải có đủ 2 chữ ký của 2 CBCT và giấy nháp có 1 chữ ký của CBCT. Nếu không đủ chữ ký theo qui định, bài thi, giấy nháp được coi như không hợp lệ.

  7. Ghi đầy đủ dữ liệu của thí sinh (số báo danh, họ tên, môn thi……) vào giấy thi. Ghi số báo danh của thí sinh lên giấy nháp và đề thi.

  8. Bài làm phải viết rõ ràng, sạch sẽ, không để nhàu nát, không đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng. Không viết bút chì, mực đỏ vào giấy thi (trừ hình tròn vẽ  bằng compa được dùng bút chì). Các phần viết hỏng được phép dùng thước gạch chéo, không dùng bút xoá để sửa chữa. Các môn Toán rời rạc; Cơ sở về quản trị kinh doanh; Cơ sở về hệ thống thông tin quản lý, Cơ sở Kỹ thuật và Anh văn được thi bằng hình thức trắc nghiệm.

  9. Thí sinh phải bảo vệ bài làm của mình; nghiêm cấm mọi hành vi gian lận.

  10. Trong thời gian làm bài:
        i. Thí sinh không được ra ngoài phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường hoặc có yêu cầu vệ sinh cá nhân, phải báo cáo CBCT để được hướng dẫn.
        ii. Giữ gìn trật tự im lặng trong phòng thi. Nếu cần hỏi CBCT điều gì, phải hỏi công khai.

  11. Thí sinh chỉ được rời phòng thi sớm nhất là sau 2/3 thời gian làm bài, nhưng không được rời phòng khi thời gian làm bài chỉ còn ít hơn 15 phút. Riêng đối với các môn thi trắc nghiệm, thí sinh không được rời khỏi phòng thi trước giờ nộp bài theo qui định.

  12. Khi hết giờ làm bài, thí sinh phải bỏ bút ngừng làm bài và nộp bài theo hiệu lệnh của CBCT. Thí sinh chỉ được phép rời phòng thi khi có lệnh của CBCT. Không làm bài được thí sinh cũng phải nộp giấy thi.

  13. Khi nộp bài, thí sinh tự ghi rõ số lượng tờ giấy thi đã nộp và ký tên xác nhận vào bản danh sách thí sinh. Không được nộp giấy nháp thay giấy thi.

E. Thí sinh có quyền phát hiện, tố giác những hiện tượng vi phạm quy chế thi tuyển để Hội Đồng Tuyển Sinh SĐH xử lý kịp thời.

F. Những máy tính được phép mang vào phòng thi
   - Không có chức năng soạn thảo văn bản (như tính năng ghi chép, ghi số điện thoại, …)
   - Không có thẻ nhớ cắm thêm vào
   - Các máy tính cầm tay thông dụng, làm được các phép tính số học đơn giản (cộng, trừ, nhân, chia, khai căn,…), các phép tính lượng giác và các phép tính siêu việt (ln, exp,…), Các máy thông dụng gồm:
Casio: FX95, FX220, FX500A, FX500MS, FX 500ES, FX570MS, FX500VNplus, FX570ES.
Vinacal: 500MS, Vinacal 570MS
Vietnam Calculator VN-500RS
Sharp EL 124A, EL 250S, EL506W, EL 509WM;
Canon FC45S, LS153TS, F710, F720.

Quy định đối với thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh sđh năm 2014 đợt 1

A. Hiệu chỉnh dữ liệu: Thí sinh có yêu cầu về chỉnh sửa dữ liệu trên phiếu dự thi, đề nghị liên hệ với Phòng Đào tạo SĐH để hiệu chỉnh trước ngày 15/05/2014.

B. Thí sinh phải có mặt đúng giờ quy định tại địa điểm thi đã in trong Phiếu dự thi để nghe phổ biến về quy chế thi, trách nhiệm của thí sinh trong kỳ thi, xử lý kỷ luật đối với thí sinh vi phạm quy chế thi.

C. Thí sinh đến chậm 15 phút sau giờ bóc đề thì không được dự thi. Thí sinh vắng mặt một buổi thi, không được thi tiếp các buổi sau.

D. Khi vào phòng thi, thí sinh phải chấp hành các quy định sau đây:

  1. Trình Phiếu dự thi và CMND (hoặc 01 giấy tờ tuỳ thân khác có dán ảnh và đóng dấu giáp lai).

  2. Ngồi đúng chỗ quy định.

  3. Được mang vào phòng thi: bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, máy tính điện tử cá nhân không có bộ nhớ và chức năng lập trình, giấy thấm chưa dùng.

  4. Không  được mang vào phòng thi: bút mực đỏ; bút xoá; giấy than; các tài liệu liên quan đến môn thi (đối với các môn thi không được sử dụng tài liệu); vũ khí, chất gây nổ, gây cháy; điện thoại di động và các phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm; máy tính điện tử cá nhân có bộ nhớ và chức năng lập trình; các bảng công thức; bảng kê số và các vật dụng khác.

  5. Không được hút thuốc trong phòng thi.

  6. Trong mỗi buổi thi, thí sinh sẽ được cấp phát giấy thi, giấy nháp và đề thi. Giấy thi phải có đủ 2 chữ ký của 2 CBCT và giấy nháp có 1 chữ ký của CBCT. Nếu không đủ chữ ký theo qui định, bài thi, giấy nháp được coi như không hợp lệ.

  7. Ghi đầy đủ dữ liệu của thí sinh (số báo danh, họ tên, môn thi……) vào giấy thi. Ghi số báo danh của thí sinh lên giấy nháp và đề thi.

  8. Bài làm phải viết rõ ràng, sạch sẽ, không để nhàu nát, không đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng. Không viết bút chì, mực đỏ vào giấy thi (trừ hình tròn vẽ  bằng compa được dùng bút chì). Các phần viết hỏng được phép dùng thước gạch chéo, không dùng bút xoá để sửa chữa. Các môn Toán rời rạc; Cơ sở về quản trị kinh doanh; Cơ sở về hệ thống thông tin quản lý, Cơ sở Kỹ thuật và Anh văn được thi bằng hình thức trắc nghiệm.

  9. Thí sinh phải bảo vệ bài làm của mình; nghiêm cấm mọi hành vi gian lận.

  10. Trong thời gian làm bài:
        i. Thí sinh không được ra ngoài phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường hoặc có yêu cầu vệ sinh cá nhân, phải báo cáo CBCT để được hướng dẫn.
        ii. Giữ gìn trật tự im lặng trong phòng thi. Nếu cần hỏi CBCT điều gì, phải hỏi công khai.

  11. Thí sinh chỉ được rời phòng thi sớm nhất là sau 2/3 thời gian làm bài, nhưng không được rời phòng khi thời gian làm bài chỉ còn ít hơn 15 phút. Riêng đối với các môn thi trắc nghiệm, thí sinh không được rời khỏi phòng thi trước giờ nộp bài theo qui định.

  12. Khi hết giờ làm bài, thí sinh phải bỏ bút ngừng làm bài và nộp bài theo hiệu lệnh của CBCT. Thí sinh chỉ được phép rời phòng thi khi có lệnh của CBCT. Không làm bài được thí sinh cũng phải nộp giấy thi.

  13. Khi nộp bài, thí sinh tự ghi rõ số lượng tờ giấy thi đã nộp và ký tên xác nhận vào bản danh sách thí sinh. Không được nộp giấy nháp thay giấy thi.

E. Thí sinh có quyền phát hiện, tố giác những hiện tượng vi phạm quy chế thi tuyển để Hội Đồng Tuyển Sinh SĐH xử lý kịp thời.

F. Những máy tính được phép mang vào phòng thi
   - Không có chức năng soạn thảo văn bản (như tính năng ghi chép, ghi số điện thoại, …)
   - Không có thẻ nhớ cắm thêm vào
   - Các máy tính cầm tay thông dụng, làm được các phép tính số học đơn giản (cộng, trừ, nhân, chia, khai căn,…), các phép tính lượng giác và các phép tính siêu việt (ln, exp,…), Các máy thông dụng gồm:
Casio: FX95, FX220, FX500A, FX500MS, FX 500ES, FX570MS, FX500VNplus, FX570ES.
Vinacal: 500MS, Vinacal 570MS
Vietnam Calculator VN-500RS
Sharp EL 124A, EL 250S, EL506W, EL 509WM;
Canon FC45S, LS153TS, F710, F720.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012